Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding Duurzaam Bouwen: Akoestiek : ontwerp en realisatie www.leefmilieu.brussels

De principes van akoestische verbetering en isolatie met materialen met een gunstige milieubalans.

Doelstelling

De deelnemers in staat stellen de inzet op het vlak van geluidshinder in het Brussels Gewest beter af te bakenen en de denkoefeningen en acties ter beperking van de gevolgen voor het comfort en de gezondheid te begrijpen, door bij voorkeur oplossingen of materialen met de laagst mogelijke milieueffecten te kiezen.

Concreet

  • De opleiding behandelt de problemen van geluidshinder binnenshuis en buitenshuis.
  • Met voorrang wordt een “passieve” benadering voorgesteld (oriëntatie van het gebouw, indeling van de lokalen, beperking van geluidshinder aan de bron) en worden oplossingen voorgesteld om de gebouwschil en de binnenwanden uit te voeren volgens de principes van de ecoconstructie (milieueffecten van de geluidsisolerende materialen). Praktische oplossingen (vooral details) worden uitgewerkt.
  • De daling van de geluidshinder van technische uitrustingen komt ook aan bod.
  • De akoestische problemen van de houtskeletbouw worden apart behandeld.

Doelgroep

Professionelen uit de bouw- en stedenbouwkundige sector, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • Architecten en ingenieurs,
  • Professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndic,  …)
  • Aannemers (functies met beslissingsbevoegdheid in de onderneming)
  • Verantwoordelijken van besturen die te maken hebben met de bouw/renovatie van gebouwen.

De gezamenlijke les- en praktijkmodules laten toe verschillende standpunten uit te wisselen.

Programma

Download het programma (.pdf)

PRAKTISCH

Agenda en prijs

Tijdsduur : 2 dagen.
Data : de mandag 13 en 20 februari 2017.
Prijs : 200 euro (BTW inbegrepen).

Plaats
Leefmilieu Brussel/ Tour & Taxis Plaats/ Havenlaan, 86C/1000 Brussel.

Taalgebruik
Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 60% van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin zij hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijving

Toegang tot het online-inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging "Institut Eco-Conseil en Matriciel" met Cenergie, CERAA en ICEDD.

Inlichtingen over de inhoud van de opleiding: Catherine BLIN of Louise HAIN, Institut Eco-Conseil: ofwel via e-mail: training.ibgebim@eco-conseil.be, ofwel telefonisch op 081 390 680.

Inlichtingen over de inschrijving of de facturatie: Catherine FABRY of Isabelle BRUYERE, MATRIciel: ofwel via e-mail: training.ibgebim@matriciel.be, ofwel telefonisch op 010 241 570.

Inschrijving via papieren formulier is alleen op aanvraag beschikbaar (zie inlichtingen hierboven).

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste inschrijvingsdatum : Op vrijdag 6 januari 2017.

De selectie en de inschrijvingsbevestiging zullen op maandag 16 janvier 2017 per e-mail gebeuren. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda!