Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding Duurzaam Bouwen: Stimuli en hinderpalen voor doeltreffende renovatie www.leefmilieu.brussels

Alles wat u moet weten over het administratieve, juridische en financiële luik om de uitvoering van een doeltreffende renovatie van kleine woningen en collectieve woningen te vergemakkelijken.

Doelstelling van de opleidingscyclus

De vakmensen van de bouwsector en meer bepaald de beheerders van vastgoedbestanden de belangrijkste administratieve, stedenbouwkundige, juridische en financiële informatie verstrekken voor de uitvoering van duurzame renovaties. Deze informatie vergemakkelijkt ook de follow-up en het beheer van het gebouw tijdens de gebruiksfase ervan.

Concreet

  • De opleiding overloopt de belangrijkste aandachtspunten voor een doeltreffende renovatie vanuit een invalshoek van duurzame ontwikkeling, op basis van concrete ervaringen en feedback van het terrein.
  • De bouwheren en beheerders van duurzame voorbeeldgebouwen in het Brussels Gewest delen hun ervaringen en vermelden hinderpalen en hefbomen, alsook de belangrijkste elementen die hen in staat hebben gesteld hun projecten tot uitvoering te brengen.

Doelgroep

De vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • architecten en ingenieurs
  • professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerders van gebouwen, syndicussen,  …)
  • aannemers (beslissingsposten in de onderneming)
  • verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen van het bouwen / renoveren van gebouwen.

Tijdens gezamenlijke les- en praktijkmodules kunnen standpunten worden uitgewisseld.

Programma

Download het programma (.pdf).

IN DE PRAKTIJK

Agenda en prijs
Duur: 1,5 dag.
Datum: donderdagen 23 en 30 maart 2017.
Prijs: 150  euro (incl. btw).

Plaats
Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik
Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90% van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin zij hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online-inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging "Institut Eco-Conseil en Matriciel" met Cenergie, CERAA en ICEDD.

Inlichtingen over de inhoud van de opleiding: Catherine BLIN of Louise HAIN, Institut Eco-Conseil: ofwel via e-mail: training.ibgebim@eco-conseil.be, ofwel telefonisch op 081 390 680.

Inlichtingen over de inschrijving of de facturatie: Catherine FABRY of Isabelle BRUYERE, MATRIciel: ofwel via e-mail: training.ibgebim@matriciel.be, ofwel telefonisch op 010 241 570.

Inschrijving via papieren formulier is alleen op aanvraag beschikbaar (zie inlichtingen hierboven).

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 10 februari 2017.

De kandidaten ontvangen op maandag 20 februari 2017 per e-mail hun bevestiging van inschrijving. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda!