Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding Duurzaam Bouwen: Beheer van het regenwater op het perceel www.leefmilieu.brussels

Praktische oplossingen en hulp bij het beheer van regenwater: het water op vangen of opnieuw in de natuur laten opnemen, het water vasthouden en langzaam naar de riolering of het oppervlaktewater laten afvloeien.

Doelstelling

De professionelen elementen aanreiken voor analyse van de specifieke context van het Brussels Gewest op het vlak van regenwaterbeheer, en voorzieningen voorstellen voor een beter beheer van het water op het perceel, tot de opvang en het gebruik van regenwater in het gebouw.

Concreet

  • De opleiding is toegespitst op de inzet en de praktische oplossingen die moeten leiden tot een duurzaam waterbeheer, in het Brussels Gewest, op het perceel en in het gebouw. Ze geeft de deelnemers meer inzicht in het belang van een zorgvuldige analyse van de kenmerken van de bodem en van het perceel.
  • De opleiders overlopen de voorzieningen die moeten worden getroffen om de ondoorlatendheid van de bodem te beperken, de doorsijpeling van het regenwater te bevorderen en de afvoer ervan naar het rioolnet, of naar de oppervlaktewateren naargelang van de kenmerken van het perceel en het te bouwen of renoveren gebouw, te vertragen. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de recuperatie en het gebruik van regenwater door de bezetters van het gebouw.

Doelgroep

Professionelen uit de bouw- en stedenbouwkundige sector, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • Architecten en ingenieurs,
  • Professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndic , …)
  • Aannemers (functies met beslissingsbevoegdheid in de onderneming)
  • Verantwoordelijken van besturen die te maken hebben met de bouw/renovatie van gebouwen.

De gezamenlijke les- en praktijkmodules laten toe verschillende standpunten uit te wisselen.

Programma

Download het programma (.pdf)

PRAKTISCH

Agenda en prijs
Tijdsduur : 2 dagen.
Data : dinsdagen 18 en 25 april 2017.
Prijs : 200 euro (BTW inbegrepen).

Plaats
Leefmilieu Brussel/ Tour & Taxis Plaats/ Havenlaan, 86C/1000 Brussel.

Taalgebruik
Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90% van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin zij hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijving

Toegang tot het online-inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging "Institut Eco-Conseil en Matriciel" met Cenergie, CERAA en ICEDD.

Inlichtingen over de inhoud van de opleiding: Catherine BLIN of Louise HAIN, Institut Eco-Conseil: ofwel via e-mail: training.ibgebim@eco-conseil.be, ofwel telefonisch op 081 390 680.

Inlichtingen over de inschrijving of de facturatie: Catherine FABRY of Isabelle BRUYERE, MATRIciel: ofwel via e-mail: training.ibgebim@matriciel.be, ofwel telefonisch op 010 241 570.

Inschrijving via papieren formulier is alleen op aanvraag beschikbaar (zie inlichtingen hierboven).

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste inschrijvingsdatum : Op vrijdag 10 maart 2017.

De selectie en de inschrijvingsbevestiging zullen op maandag 20 maart 2017 per e-mail gebeuren. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda!