Doorzoek volledige site
01-01-0001
Vitruvius Academy: Beter renoveren: voor elk project het juiste advies Aarschot vitruviusacademy.be

Tijdens deze Vitruvius opleiding worden aandachtspunten en tips meegegeven om als architect te komen tot een masterplan, een uitgebreid renovatieadvies.

België heeft een overwegend verouderd gebouwenpark dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de huidige CO²-uitstoot. De Vlaamse Overheid heeft de ambitie om tegen 2050 alle bestaande woningen energiezuiniger te maken. Een stijging van de renovatiegraad dringt zich dan ook op. Maar bij elke renovatie, al is het maar het plaatsen van isolatie, is deskundig en neutraal advies onmisbaar. Dit van een basisanalyse bij de aankoop van een woning tot een uitgebreid masterplan, waarin de langetermijnvisie van de Overheid wordt opgenomen, bij een uitgebreide renovatie. Foute keuzes of slechte, niet correcte uitvoeringen leiden tot bouwkundige en budgettaire drama’s.
 
Naast het verduidelijken van enkele begrippen, belicht ir. Jeroen Vrijders in deze Viruvius cursus het belang van een basisanalyse versus een masterplan. Hierbij is de afweging tussen slopen en renoveren cruciaal.
 
In het tweede deel van de opleiding wordt toegelicht wat aanwezig moet zijn in een masterplan. Arch. Kati Lamens en ing. Johan Van den Bossche starten met het belang van het analyseren van de bestaande toestand. Schadeanalyse, bouwfysische analyse en analyse van de bouwknopen komen aan bod samen met de daarbij horende aandachtspunten en mogelijke oplossing
Ing. Steven Vanden Brande gaat dieper in op het renovatieadvies-ontwerp. Hoe trigger ik mijn bouwheer tot een energetische renovatie? Wat zijn de aandachtspunten bij een totaalrenovatie of een gefaseerde renovatie? En hoe komen tot een goede kostenraming?
 
De cursus wordt afgesloten met een voorbeeldcase waarbij het renovatieadvies wordt toegelicht.

 

PRAKTISCH

 

Data & Locaties

Dinsdag 23 mei 2017 - Kasteel van Nieuwland, Aarschot

Van 14u00 tot 20u00.

 

Lesgevers

ir. Jeroen Vrijders, WTCB

ing. Johan Van den Bossche, WTCB

arch. Kati Lamens, Architectuurburo Kati Lamens

ing. Steven Vanden Brande, Ecopuur

 

Deelnameprijs

Leden NAV en AiNB: 175 euro

Niet-leden: 240 euro
Tot 40% korting met de KMO-portefeuille.

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het volledige programma, lesmateriaal en catering. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.