Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding Duurzaam Bouwen: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp Tour & Taxis, Brussel www.leefmilieu.brussels

Deze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de vereiste informatie te verstrekken voor het efficiënt selecteren, ontwerpen en regelen van de technische systemen voor verwarming en sanitair warm water (SWW).

De opleiding omvat:

 • De technische aspecten van de verschillende technologieën voor productie van warmte en sanitair warm water, alsook de bepalende elementen om een keuze te kunnen maken.
 • Vaststelling van de warmtebehoefte
 • EPB-reglementering voor verwarming
 • Analyse van de programmavereisten
 • Warmtedistributie- en warmte-emissiesystemen
 • Rendement van de systemen
 • Afstelling van de installaties
 • Monitoring en onderhoud
 • Complementariteit van de verschillende technieken voor warmteproductie en dimensionering.

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • de (technische, programmatorische en regelgevings-) eisen te identificeren voor de integratie van verwarmings- en SWW-installaties in het ontwerp;
 • een berekening van de verliezen uit te voeren in het kader van de dimensionering van de warmteproductie-eenheid en de verwarmingslichamen;
 • de voorgestelde methodologie voor de keuze van warmteproductie- en -emissiesystemen (verwarming en SWW) toe te passen;
 • te bepalen welke belangrijke parameters het ontwerp van een distributienet beïnvloeden (verwarming en SWW).

Pedagogische aanpak

Deze opleiding omvat: praktische oefeningen in dimensionering en audits gedurende de 4 opleidingsdagen. Bovendien wordt de laatste dag georganiseerd in de vorm van een interactieve workshop op basis van concrete, door de deelnemers aangebrachte voorbeelden.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist een basiskennis van de technische verwarmingssystemen, in het bijzonder: kennis van hydraulische systemen en verwarmingstechnieken (werking van circulatoren, bufferreservoirs, regelsystemen, verwarmingscurven, seizoensgebonden rendement, verwarming met lage temperatuur, …).
 • Deze opleiding put gedeeltelijk uit de projecten van de deelnemers, aan wie zal worden gevraagd concrete voorbeelden te geven die zullen worden bestudeerd tijdens een van de opleidingsdagen. Een actieve medewerking is dus wenselijk voor een goed verloop van deze specifieke dag.
 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus speciale technieken en installateurs.

Agenda en prijs

 • Duur: 4 dagen
 • Datums: maandag 25 september, 2,9 en 16 oktober 2017
 • Prijs: € 200 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving. Uiterste datum voor inschrijving: dinsdag 05 september 2017 De kandidaten ontvangen op maandag 11 september 2017 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.