Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding Duurzaam Bouwen: Warmtepomp : ontwerp Tour & Taxis, Brussel www.leefmilieu.brussels

Welke alternatieven bij renovatie voor de vervanging van de ramen: verdubbeling, restauratie, reparatie van de bestaande ramen. Welke materialen en beglazing kiezen bij nieuwe ramen?

Doelstelling

De deelnemers inzicht geven in de elementen die in aanmerking moeten worden genomen bij de keuze van ramen, bij de restauratie of vervanging ervan, rekening houdend met de criteria van duurzame ontwikkeling.

Concreet

De opleiding behandelt:

  • De keuzes die moeten worden gemaakt tijdens renovatiewerken: waarom, wanneer en hoe moeten bestaande ramen worden vernieuwd, of moet worden besloten ze te vervangen, en welke technieken en producten kunnen worden gebruikt voor de duurzame renovatie van ramen.
  • De criteria voor de keuze van nieuwe ramen, op het vlak van zowel basisonderdelen (type van glas, materiaal van het raamwerk) als afwerking en onderhoud.

Aannemers die de principes van de duurzame ontwikkeling in de praktijk toepassen, komen hun ervaringen delen.

Doelgroep

Professionelen uit de bouw- en stedenbouwkundige sector, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • Architecten en ingenieurs,
  • Professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndic , …)
  • Aannemers (functies met beslissingsbevoegdheid in de onderneming)
  • Verantwoordelijken van besturen die te maken hebben met de bouw/renovatie van gebouwen.

De gezamenlijke les- en praktijkmodules laten toe verschillende standpunten uit te wisselen.

PRAKTISCH

Agenda en prijs

  • Tijdsduur : 2 dagen.
  • Data : de donderag 9 en 16 november 2017.
  • Prijs : 200 euro (BTW inbegrepen).

Plaats

Leefmilieu Brussel/ Tour & Taxis Plaats/ Havenlaan, 86C/1000 Brussel

Inlichtingen en inschrijving

Die opleiding word georganiseerd door de tijdelijke vereniging "Institut Eco-Conseil en Matriciel" met de CERAA.

Inlichtingen : Catherine BLIN of Louise HAIN: ofwel per training.ibgebim@eco-conseil.be, ofwel telefonisch op volgend nummer : 081 390 680.

Naar het online inschrijvingsformulier

Inschrijving via papieren formulier is alleen op aanvraag beschikbaar (zie inlichtingen hierboven). De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een goed evenwicht tussen de verschillenden professionelen en de volgorde van de inschrijvingen. De selectie en de inschrijvingsbevestiging zullen per e-mail gebeuren. Blokkeer deze datum alvast in uw agenda!