Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding Duurzaam Bouwen: Polluenten in het gebouw : hoe ze te verminderen ? Tour & Taxis, Brussel www.leefmilieu.brussels

Via deze opleiding leert u de belangrijkste pollutiebronnen en types polluenten in gebouwen en de schadelijkheid ervan kennen en identificeren. Vocht, vluchtige organische stoffen, lijm en verf, houtbehandelingsproducten en biocontaminanten zijn slechts enkele van de elementen die aan bod komen. In de opeenvolgende uiteenzettingen worden de nodige tools aangereikt voor een deskundige keuze van afwerkingsmaterialen en bouw- en ventilatietechnieken om een gezonde binnenlucht te verkrijgen.

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

  • chemische, fysieke en biologische polluenten te onderscheiden;
  • mogelijk schadelijke afwerkingsmaterialen te identificeren: aanwezigheid van vluchtige organische stoffen (VOS), schadelijke lijmen en verven, verontreinigende houtbehandelingsproducten, biocontaminanten;
  • afwerkingsmaterialen te kiezen/aan te bevelen met een zo beperkt mogelijke impact op de gezondheid;
  • de juiste bouwkeuzes te maken om vochtproblemen te vermijden;
  • de juiste technische ventilatiekeuzes te maken voor een goede afvoer van de aan de bouwwerken gerelateerde of door het gebruik gegenereerde polluenten.

Pedagogische aanpak

De opleiding is opgebouwd rond gevalstudies en feedback. Zowel aan het begin als aan het einde van de opleiding zijn er uitwisselingsmomenten voorzien. De opleiding wordt afgerond met een praktijkoefening.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (functies met beslissingsbevoegdheid in de onderneming), de gezamenlijke les- en praktijkmodules laten toe om verschillende standpunten uit te wisselen.

Programma

Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: dinsdag 5 en 12 december 2017
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd. Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving. Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 10 november 2017 De kandidaten ontvangen op maandag 20 november 2017 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.