Doorzoek volledige site
01-01-0001
Opleiding duurzaam bouwen: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie in de Brusselse context Leefmilieu Brussel www.leefmilieu.brussels

Deze opleidingsmodule heeft tot doel het thema van de energierenovatie in zijn geheel te behandelen, voor het specifieke voorbeeld van een typisch Brussels huis. Op basis van de verschillende gebruikelijke acties voor dit type renovatie (muurisolatie, vervanging van raamwerk, toevoeging van aanbouw, …) behandelen de sprekers de verschillende specifieke aandachtspunten voor dit type project. Deze steunen op 4 hoofdpijlers: ventilatie, beheer van luchtdichtheid, bouwknopen en waterdampdiffusie. Hierna komen de systeemkeuzes eigen aan dit type gebouw aan bod: verwarming, productie van sanitair warm water (SWW) en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

  • een ontwerp met hoge energie-efficiëntie concreet uit te voeren;
  • de gevolgen van een renovatie op de bouwfysica te berekenen en technische oplossingen voor elke problematiek aan te brengen;
  • de uitvoering te stimuleren van performantere oplossingen dan opgelegd door de geldende wet- of regelgeving inzake renovatie, om de Brusselse eisen voor nieuwbouw te benaderen;
  • een preselectie te maken voor de keuze van het uit te voeren systeem.

Pedagogische aanpak

Op de eerste ochtend komt het energie-efficiënte ontwerp in zijn geheel aan bod, waarbij de uitdagingen, normen en bijhorende concepten worden gedefinieerd. De doelstelling bestaat hierbij uit het bepalen van een projectrichtlijn.

In de namiddag van dag 1 en op dag 2 komen de 4 bovenvermelde pijlers aan bod, evenals de regelgevings- en erfgoedaspecten. Deze thema’s worden behandeld door deskundigen ter zake met terreinervaring (studiebureaus en aannemers).

Dag 3 zal vervolgens aan de systemen gewijd zijn: verwarming, SWW en hernieuwbare energiebronnen.

De driedaagse opleiding wordt afgerond met praktijkworkshops in kleine groepen.

Aandachtspunten

  • De opleiding heeft doelbewust een zeer gerichte focus: de energieaspecten van de renovatie van een typisch Brussels gebouw en de gevolgen hiervan voor de bouwfysica.
  • Voorwaarden voor deelname: een energie-efficiënt ontwerp kunnen uitwerken met software van het PHPP- of EPB-type (statische balans).

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, aannemers, verantwoordelijken, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …) met een technisch profiel.

Programma

Dowload het programma (.pdf) 

Agenda en prijs

  • Duur: 3 dagen
  • Datums: donderdag 15,22 en 29 maart 2018
  • Prijs: € 150 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.