Doorzoek volledige site
Dossier

Steen & Been

Steen & Been: Modern times

07-03-2018 Filip Canfyn zag de Vlaams Bouwmeester in de talkshow 'Van Gils & gasten' pleiten voor het samengaan van de sociale sector en de markt om massaal betaalbare woningen te bouwen op de juiste, dus auto-onafhankelijke plekken in stad en dorp. Canfyn verheugt zich over deze oproep maar las ook de minder positieve verhalen in de kranten: "Wanneer bij een ernstig tekort aan aanbod nieuwe sociale woningen nog eens slecht gebouwd of onafgewerkt na failliet blijken, ja, dan is een overheid inderdaad niet goed bezig."

Steen & Been (Filip Canfyn): Schuldig verzuim

07-02-2018 "Wat bezielt een notoire belangengroep zoals de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de pleitbezorger van de aannemers, om mordicus te willen bewijzen dat een viergevelwoning energetisch en ecologisch evenwaardig is aan een rijwoning?", stelt Filip Canfyn in zijn nieuwe column. "Waarom wordt het lontje van VCB nog korter rond een woningtype, dat qua omzet toch maar 15 % van de bouwaanvragen uitmaakt? Welk belang wordt hier finaal verdedigd door VCB?"

135 resultaten gevonden