Doorzoek volledige site
Dossier

Warmtepomp

Energieneutraal gebouw speelt open kaart

23-05-2018 De Bouwcampus is een ‘voorbeeldgebouw’ in de ruimste zin van het woord. Niet alleen in architecturaal en bouwkundig, maar ook in technisch en energetisch opzicht koesterde Confederatie Bouw Limburg grote ambities. Het resultaat? Een energieneutraal volume waarin de technieken uiterst zichtbaar zijn. “Dit project bewijst dat energieneutraliteit wel degelijk haalbaar is, zelfs binnen courante bouwbudgetten”, stelt Geert De bruyn van GDb Engineering, die het technisch-energetisch concept van de Bouwcampus ontwikkelde.

Integratie van technische installaties: een uitdaging voor de sector

05-04-2018 Daar waar de technische installaties in het verleden eerder los van elkaar stonden en door verschillende vakspecialisten gerealiseerd werden, merken we tegenwoordig een sterke tendens naar integratie op. Zo zijn verwarming, warm water, ventilatie en elektriciteit alsmaar meer met elkaar verbonden en worden ze enerzijds gekoppeld aan de gebouw- en omgevingsparameters en anderzijds aan externe netten. Dit stelt de installatiesector uiteraard voor talloze uitdagingen. Dit WTCB-artikel bespreekt hoe de installaties vanaf de ontwerpfase geïntegreerd kunnen worden en verduidelijkt de rol die de verschillende betrokkenen hierin te spelen hebben.

Luc François (Smart Geotherm, WTCB): ondiepe geothermie kan verwarmt en koelt op duurzame wijze

07-08-2017 Vandaag wordt meer en meer een beroep gedaan op duurzame, hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Deze krijgen veel aandacht. Dat geothermie, en meer bepaald ondiepe geothermie, eveneens een belangrijke bijdrage aan energie-efficiëntie en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen kan leveren, is in Vlaanderen echter veel minder gekend, zeker in vergelijking met een aantal van onze buurlanden.  

64 resultaten gevonden