Doorzoek volledige site
Online sinds 13-07-2016 | Voltijds

projectmanager infrastructuur

Architect

GO!

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen verspreid over Vlaanderen en Brussel maken hier werk van voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen is het doel waarvoor 35.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Omschrijving job

Je leidt meerdere grote bouwprojecten en infrastructuurwerken en verdedigt de belangen van het GO! als bouwheer teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen overeenkomstig de vooropgestelde kwaliteit, het budget en de timing.

Vereiste softwarekennis

/

Profiel

Technische competenties
- Je hebt ervaring met projectmanagement
- Je hebt professionele kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten
- Je hebt professionele kennis inzake scholenbouw en de wetgeving en normen hiervoor van toepassing
- Je hebt professionele ervaring met een projectopvolgingstool en/of een facilitair management informatiesysteem
- Je hebt een bouwkundige of technische opleiding genoten
- Je bent vertrouwd met publiek private samenwerking of je bent bereid om je op korte termijn hierin te verdiepen

- Kennis van masterplanning en wetgeving ruimtelijke ordening is een pluspunt

Persoonsgebonden competenties
Het competentieprofiel is gelinkt aan de functiefamilie projectmanagement – niveau 2 :
• Verantwoordelijkheid nemen I :
Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk

• Samenwerken II :
Stimuleert de samenwerking binnen zijn entiteit, werkgroepen of projectgroepen

• Coachen II :
Ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag

• Oordeelsvorming II :
Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan

• Assertiviteit II :
Komt spontaan met standpunten naar voor; bewaakt en verdedigt zijn belangen en de belangen van de entiteit

• Voortgangscontrole II :
Bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen

• Klantgerichtheid II :
Optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders

Enkel sollicitaties via het standaard cv komen in aanmerking. De standaard cv alsook het volledige selectiereglement kan opgevraagd worden via werving@g-o.be