Doorzoek volledige site
Online sinds 13-07-2016 | Voltijds

Kennismanager infrastructuur

Architect

GO!

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen verspreid over Vlaanderen en Brussel maken hier werk van voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen is het doel waarvoor 35.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Omschrijving job

Je geeft aan en coördineert het geheel van activiteiten in het team kennis infrastructuur, coacht de medewerkers en geeft input naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij te dragen tot het efficiënt en kwaliteitsvol realiseren van de doelstellingen van de afdeling en het GO! als net inzake infrastructuur.

Vereiste softwarekennis

/

Profiel

Technische competenties
- Je beschikt over technische kennis (bouwtechniek, materialenkennis) en ervaring inzake specifieke
bouwwerken en infrastructuurwerken, geldende normering en typebestekken
- Je hebt ervaring met kennismanagement
- Je hebt ervaring met belanghebbendenmanagement
- Je hebt ervaring met project- en procesmanagement
- Je hebt kennis van de principes van kwaliteitsmanagement
- Je hebt professionele kennis inzake overheidsopdrachtenwetgeving
- Je hebt professionele kennis inzake een facilitair management informatiesysteem
Persoonsgebonden competenties
Het competentieprofiel is gelinkt aan de functiefamilie lager kader – niv 2+:
• Verantwoordelijkheid nemen :
Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
• Coachen :
Anderen ondersteunen en begeleiden zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen
en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt. Anderen ondersteunen bij het behalen van
resultaten.
• Visie :
Feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen. Operationele taken
en problemen in een ruim perspectief of kader plaatsen.
• Richting geven :
Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen
realiseren, zowel individueel als in teamverband. Richting geven op het niveau van processen en
structuren
• Innoveren :
Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan
toekomstige uitdagingen. Actief meewerken aan aan het vernieuwen van de werking van de entiteit.
• Klantgerichtheid :
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie
onderkennen en er adequaat op reageren.
 Netwerken :
Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om
informatie, steun en medewerking te verkrijgen. Nieuwe contacten leggen die voor de taak en
opdracht nuttig kunnen zijn.

Enkel sollicitaties via het standaard cv zullen aanvaard worden. Het standaard cv alsook het volledige selectiereglement kan opgevraagd worden via werving@g-o.be