Doorzoek volledige site
15 februari 2012

Het geïnstalleerde PV-vermogen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Einde 2011 was de Belgische pv-capaciteit toegenomen tot bijna 1.587 GW. De stijging was het sterkst in Wallonië, dat in één jaar tijd zijn PV-capaciteit meer dan verdubbelde. Toch liggen er in Vlaanderen vele malen meer fotovoltaïsche zonnepanelen dan in Wallonië en Brussel samen. "De Belgische zonnecapaciteit is goed voor een productie van circa 1.600 GWh", zegt Jo Neyens, de PV-specialist van Ode Vlaanderen. "Dat dekt ongeveer 2% van het verbruik."
Einde 2011 was de Belgische pv-capaciteit toegenomen tot bijna 1.587 GW. De stijging was het sterkst in Wallonië, dat in één jaar tijd zijn PV-capaciteit meer dan verdubbelde. Toch liggen er in Vlaanderen vele malen meer fotovoltaïsche zonnepanelen dan in Wallonië en Brussel samen. "De Belgische zonnecapaciteit is goed voor een productie van circa 1.600 GWh", zegt Jo Neyens, de PV-specialist van Ode Vlaanderen. "Dat dekt ongeveer 2% van het verbruik."
Vlaanderen: 1400 MWp eind 2011

Vlaanderen neemt in België het leeuwendeel van het vermogen voor zich: 88 % van het vermogen. In termen van geïnstalleerd vermogen per inwoner bevindt Vlaanderen zich in de wereldtop met 221 Wp per inwoner, een equivalent van 1 zonnepaneel per inwoner. De aangekondigde afbouw van de groenestroomcertificaten heeft de sterke ontwikkeling van de markt in 2011 niet afgeremd. Het marktaandeel van de residentiële installaties (< 10 kW) is in 1 jaar tijd gestegen naar 50 % à 55 % van het totaal geïnstalleerde vermogen.
 

Wallonië: 190 MWp eind 2011

Wallonië heeft een marktaandeel van 12 % van het Belgische vermogen. In termen van geïnstalleerd vermogen per inwoner zit Wallonië dicht bij het Europese gemiddelde van 2010 (57 Wp per inwoner. Het jaarlijks geïnstalleerde vermogen is in 2011 verdubbeld tegenover 2010, zonder rekening te houden met de aanpassing van het groenestroomsysteem in combinatie met de aankondiging tot afschaffing van de belastingsvermindering. Deze twee elementen zullen waarschijnlijk een stijging van het aantal installaties teweegbrengen eind 2011 en begin 2012. In tegenstelling tot Vlaanderen bedraagt het aandeel van grote installaties (< 10 kW) 2,5 % tegenover 97,5 % voor residentiële installaties.
 

Brussel: 7 MWp eind 2011

In termen van geïnstalleerd vermogen per inwoner is er in het Brussels gewest 6 Wp per inwoner, ver beneden het  Belgisch gemiddelde van 2011 (140 Wp per inwoner) en het Europese gemiddelde (57 Wp per inwoner).

Het stedelijk karakter van het gewest kan dit fenomeen verklaren in vergelijking met het geïnstalleerd vermogen in andere Belgische steden. Een belangrijke kanttekening is dat Brussel  buiten de premie  en de groenestroomcertificaten nooit een gewestelijk stappenplan voor de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie heeft uitgewerkt, in tegenstelling tot Wallonië (Plan Sollwat, einde 2007) of Vlaanderen (met zijn steunmaatregelen vanaf 2004). Sinds juni 2011 heeft het Gewest zijn ondersteuningmechanisme voor groenestroomcertificaten aangepast om de grote installaties een boost te geven maar tot op heden zonder resultaat.