Doorzoek volledige site
13 april 2017

Wachtgevel geeft esthetische meerwaarde aan tweewoonst

Illustratie | Dennis Brebels
Illustratie | Dennis Brebels
Illustratie | Dennis Brebels
Illustratie | Dennis Brebels

Deze tweewoonst, ontworpen door Architecten Broekx-Schiepers, is gelegen in Borgerhout. Om een optimale en gelijkwaardige relatie met de buitenruimte te realiseren, worden beide wooneenheden in de doorsnede verweven met de trappen als woningscheidende bouwelementen.

In vergelijking met een horizontale of verticale scheiding van het gebouw beschikt elke wooneenheid over dezelfde oriëntatie en over lokalen aan de straat en aan de tuin. Beide woningen zijn met een individuele inkomhal rechtstreeks toegankelijk vanaf de straat. De eerste woning heeft haar inkom aan de zijgevel en geeft uit op de tuin. De andere wooneenheid wordt ontsloten via de voorgevel en beschikt over twee terrassen: één op de eerste verdieping aan de achterkant, en de andere op de hoogste bouwlaag aan de straatzijde.

 

Inpassen in de straat

De organisatie van de overige bouwlagen is structureel identiek en opgebouwd rondom een centrale kern waarin de trappen en nevenfuncties zijn ondergebracht.

De voorgevel in witte geglazuurde bakstenen van De Saegher Steenfabrieken weet zich onopvallend in te passen in de straat. Het gebruik van lichte en uniform gekleurde bakstenen is typerend voor vele rijwoningen in de buurt: niet in het minst voor de woning die rechtstreeks grenst aan het perceel. Ook in de verdere detaillering van de voorgevel worden soortgelijke karakteristieken overgenomen.

De zijgevel grenst slechts gedeeltelijk aan het openbaar domein; een groot gedeelte echter staat op de perceelsgrens en moet daarom opgevat worden als een blinde wachtgevel.

 

Wachtgevel

In het ontwerp van de zijgevel is gezocht naar een manier om het gebouw schaal te geven en leesbaar te maken aangezien raamopeningen grotendeels ontbreken. Het idee is gebaseerd op wachtgevels die ontstaan na de afbraak van aanpalende gebouwen en waarin de oorspronkelijke structuur van muren en kamers meestal nog herkenbaar is. In deze zijgevel wordt de achterliggende opbouw van de woonvertrekken zichtbaar door het gebruik van rode baksteen in twee verschillende formaten: de draagstructuur wordt geprojecteerd in een kleiner formaat als het tussenliggende metselwerk ter hoogte van de kamers.

Op een eenvoudige manier wordt ook het onderlinge verschil tussen beide woningen zichtbaar door het gebruik van twee verschillende metselverbanden voor het invulmetselwerk.

GERELATEERDE DOSSIERS