Doorzoek volledige site
08 mei 2018

Nieuwe BEN-school in Harelbeke

Speelplaats Illustratie | Architecten Vande Kerckhove
Render gevelrij Illustratie | Architecten Vande Kerckhove
Groenzone Illustratie | Architecten Vande Kerckhove
Isometrie Illustratie | Architecten Vande Kerckhove
Isometrie Illustratie | Architecten Vande Kerckhove

Het bestaande schoolgebouw van de Stedelijke Basisschool Stasegem Zuid werd afgebroken om er een nieuwbouw te realiseren. Architecten Vande Kerckhove ontwierp het project. Boydens engineering was het studiebureau EPB en technieken. Het uitgangspunt was het realiseren van een BEN-school. Rondom het gebouw worden ook diverse (groene) speelruimtes aangelegd.

Het schoolgebouw wordt gerealiseerd in een compact drieledig getrapt volume. Op die manier wordt zo veel mogelijk open ruimte gevrijwaard binnen de voorschriften van het BPA. De gevelrij aan de straatzijde wordt door het gebouw vervolledigd. In het binnengebied wordt een L-vormige compositie gehanteerd waardoor er diverse speelruimtes ontstaan. Door de specifieke inplanting kunnen ook de groenzones behouden blijven.

 

Klasoverschrijdende werking

Het project is ontstaan vanuit een doorgedreven uitwerking van het pedagogisch concept. Er wordt daarom maximaal ingezet op co-teaching en klasoverschrijdende werking. Tussen de klaslokalen worden schuiframen voorzien, de gangzone wordt maximaal opengewerkt naar de klassen en op strategische plaatsen worden flexibele ruimtes voorzien.

De kleuterklassen zijn enkel voorzien van een gemeenschappelijke jassenzone om zo de beschikbare oppervlakte maximaal te kunnen vertalen naar de klasoverschrijdende werking. De lokalen zijn toch verbonden met elkaar door zowel de overdekte speelruimte als onderlinge verbindingen.

 

Maximale inzet op duurzaamheid

Het uitgangspunt voor dit project was een BEN-school realiseren. Hiervoor werden verschillende technieken toegepast. De volledige structuur van het gebouw wordt gefabriceerd en ook de gevels worden opgebouwd met geprefabriceerde houten wanden en vervolgens afgewerkt met gevelmetselwerk.

Verder wordt er ook voorzien in een BEO-veld, lage temperatuursverwarming d.m.v. vloerverwarming, zonnewering en ventilatiesysteem D. Om oververhitting te vermijden, doen de gangzones langs de zuid- en westgevel dienst als buffer naar de klaslokalen. Tot slot krijgt het gebouw ook een intensief groendak dat gebruikt kan worden voor educatieve doeleinden.

GERELATEERDE DOSSIERS