Doorzoek volledige site
01-01-0001

Akoestiek: ontwerp en realisatie

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel
Logo Akoestiek: ontwerp en realisatie

Deze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector in staat te stellen de inzet op het vlak van geluidshinder in het Brussels Gewest beter af te bakenen en de acties ter beperking van de gevolgen voor het comfort en de gezondheid te kennen, door bij voorkeur oplossingen of materialen met de laagst mogelijke milieueffecten te kiezen.

Info en inschrijven via deze link

Duur: 2 dagen

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 29 januari 2021