Doorzoek volledige site
01-01-0001

Uitdagingen van de Europese milieuwetgeving richting 2030: herziening van de richtlijn industriële emissies

Online event www.2mpact.be
Logo Uitdagingen van de Europese milieuwetgeving richting 2030: herziening van de richtlijn industriële emissies

De Richtlijn Industriële Emissies (IED) regelt ongeveer 50.000 grote industriële installaties in Europa. De IED wordt verondersteld een geïntegreerde aanpak te volgen bij het voorkomen van verontreiniging door industriële activiteiten. Op 19 oktober 2020 publiceerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2021. De Commissie gaf aan, zoals aangekondigd in de Europese Green Deal, een herziening van Richtlijn 2010/75 / EU inzake industriële emissies voor te stellen. Met de herziening van de IED wordt ernaar gestreefd de bijdrage van de IED aan de doelstelling van nulverontreiniging te vergroten, alsook de samenhang met het klimaat-, energie- en circulaire economiebeleid.

De naleving van IED en de implementatie ervan in de EU-lidstaten met het Verdrag van Aarhus was onderwerp van zaken bij het Nalevingscomité van het Verdrag van Aarhus. Bij de herziening van de RIE dient ook rekening te worden gehouden met de bevindingen in dit verband.

Prijzen

Inschrijfgeld: gratis             

Pre-registratie is vereist 
 

Het webinar wordt mede georganiseerd door elni en de Vlaamse Vereniging voor Milieurecht (VVOR).