Doorzoek volledige site
01-01-0001

Uitdagingen van de Europese milieuwetgeving richting 2030 - Webinarserie: I. De Strategische Milieubeoordelingsrichtlijn: vreugde of verdriet op de 20e verjaardag?

Online event www.2mpact.be
Logo Uitdagingen van de Europese milieuwetgeving richting 2030 - Webinarserie: I. De Strategische Milieubeoordelingsrichtlijn: vreugde of verdriet op de 20e verjaardag?

De belangrijkste doelstelling van de richtlijn strategische milieubeoordeling (SMER) is het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. SEA onderzoekt systematisch de waarschijnlijke milieueffecten van bepaalde plannen of programma's om ze op te nemen in het besluitvormingsproces tijdens de overeenkomstige voorbereidings- of wijzigingsprocedures. Hoe heeft de SEA-richtlijn de afgelopen 20 jaar gepresteerd? Wat zijn de resultaten van het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) European van de Europese Commissie?

Martin Führ voerde een empirisch onderzoek uit, gebaseerd op 125 Duitse casestudy's en ondersteund door interviews en workshops, onder meer over de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en goedkeuring van plannen en programma's, de beoordeling van alternatieven, de identificatie van maatregelen die moeten worden aangepakt en toezicht houden op significante milieueffecten. Het project, namens het Duitse agentschap voor milieubescherming, omvat een actor-gecentreerde institutionele analyse. Het bevat ook een reeks beleidsaanbevelingen op wetgevend en administratief niveau.

Jerzy Jendrośka was als lid van het Uitvoeringscomité van het Verdrag van Espoo en lid van het Nalevingscomité van Aarhus betrokken bij een aantal zaken die verband hielden met de naleving van het protocol inzake SMB bij het Verdrag, in het bijzonder met betrekking tot trans-Europese netwerken en lijsten met projecten van gemeenschappelijk belang. 

Gastheer:

Isabelle Larmuseau, VVOR, België / Vlaanderen

Sprekers:

Martin Führ, Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) / Society for Institutional Analysis, Duitsland

Jerzy Jendrośka, Universiteit van Opole, Polen

Debat:

Debat met webinardeelnemers

Inschrijfgeld:   gratis    

Pre-registratie is vereist