Doorzoek volledige site
01-01-0001

LEZINGENREEKS BUITENKANS: Flexibele woonvormen voor het buitengebied

www.buitenkans.org
Logo LEZINGENREEKS BUITENKANS: Flexibele woonvormen voor het buitengebied

Buitenkans, het Brabants Kempens Architectuur Netwerk, organiseert een lezingenreeks over regio-overstijgende ruimtelijke opgaven in Noord-Brabant en de Belgische Kempen. In vijf lezingavonden verkennen we de woonopgaven in de dorpen en het buitengebied en wisselen we kennis uit tussen Nederland en België. Op 16 juni staat "Flexibele woonvormen voor het buitengebied" op het programma. Brainport Eindhoven timmert stevig aan de weg. Al jaren groeit de economie er bovengemiddeld hard. Deze economische groei is een van de belangrijkste stimulansen voor de huidige hoog-dynamische ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Er is niet alleen aandacht voor het stimuleren van hightech bedrijvigheid, ook het aantrekken van internationaal talent en de daarmee samenhangende woningbouwopgave hebben de aandacht. Maar wat betekent deze sterke economische en ruimtelijke dynamiek voor het buitengebied?

Deze online lezing gaat door op 16 juni van 20 – 21.30 uur. Gratis deelname na inschrijving.

https://www.buitenkans.org/post/16-juni-flexibele-woonvormen-voor-het-buitengebied