Doorzoek volledige site
01-01-0001

Circulaire economie: omkeerbaar ontwerpen

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel
Logo Circulaire economie: omkeerbaar ontwerpen

In deze opleiding worden specifiek de concepten van ruimtelijke omkeerbaarheid (flexibiliteit, verandering van gebruik/herbestemming, uitbreiding) en technische omkeerbaarheid (demonteerbaarheid) behandeld. Het hergebruik zal niet of slechts in geringe mate aan bod komen in deze opleiding. Personen die zich speciaal voor dit onderwerp interesseren, kunnen de opleiding Hergebruik van materialen en bouwelementen volgen. Doel van de opleiding bestaat in het aanreiken van middelen om de omkeerbaarheidsconcepten in het ontwerpproces te integreren, vanaf de planning tot het opstellen van het uitvoeringsdossier. Om in te spelen op de specifieke situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de opleiding eerder op renovatie en uitbreiding van gebouwen focussen dan op nieuwbouw om eveneens in de logica van de circulaire economie te kaderen. Inschrijven voor 24/09/2021.

Voor het volledige programma, alle praktische info en om in te schrijven, surf naar deze website