De opleiding zal volgende thema’s behandelen:

  • Bestaande normen en eisen, waaronder de herziening van de norm voor akoestiek in woningen (NBN S01-400-1:2022).de problemen van geluidshinder binnenshuis en buitenshuis;
  • de notie van een “passieve” benadering (oriëntatie van het gebouw, indeling van de lokalen, beperking van geluidshinder aan de bron);
  • oplossingen om de gebouwschil en de binnenwanden uit te voeren volgens de principes van de ecoconstructie (milieueffecten van de geluidsisolerende materialen);
  • de daling van de geluidshinder van technische uitrustingen;
  • de akoestische problemen van de houtskeletbouw.

Volledige programma, praktische informatie en inschrijven via de website van Leefmilieu Brussel.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 10 maart 2023