In het kader van de expo ‘Balkrishna Doshi: Architecture for the People’ geeft architect-stedenbouwkundige Bart Dehaene op 6 oktober 2022 een lezing over sociale huisvesting.

In zijn werk legt hij linken met de lokale architectuur, besteedt hij veel aandacht aan sociaal en betaalbaar wonen en biedt hij een eigen antwoord op de specifieke ruimtelijke context in Vlaanderen.