Op het einde van deze module zal je in staat zijn:

  • de voordelen van het geïntegreerde regenwaterbeheer aan de hand van argumenten te verdedigen;
  • de moeilijkheden en mogelijkheden van een project te identificeren;
  • de gangbare opvattingen inzake de infiltratie van regenwater te ontkrachten;
  • de voorzieningen voor regenwaterbeheer volgens het project te kiezen;
  • de regenwaterbeheervoorzieningen volgens verschillende doelstellingen te dimensioneren;
  • het regenwaterbeheer in het projectontwerp op te nemen.

Volledige programma, praktische informatie en inschrijven via de website van Leefmilieu Brussel.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 10 februari 2023