Op deze tweedaagse cursus LIVE (of tweeweekse cursus Online - over vier voormiddagen) wordt via het praktisch uitwerken van een bestek & meetstaat onze C3A-werkmethodes en technieken bij het geïntegreerd gebruik van Word en Excel in detail doorgenomen. 

Een interessante opleiding voor zowel zij die van een vroegere versie updaten, als voor nieuwe C3A-Userclubleden die een goed inzicht willen krijgen in de C3A-werkmethodiek. Een voorkennis Word- en Excel gebruik wordt verwacht, maar uit ervaring is geweten dat ook een aantal specifieke Word- en Excel-technieken (zoals gebruik van Styles, Outlining en Templates) in detail moeten uiteengezet worden in deze cursus.