Tijdens deze basiscursus, bedoeld voor àlle bouwprofessionals (architecten, ingenieurs, uitvoerders, facility-managers, ...) worden de meeste basisfacetten van REVIT in detail op een heel praktische manier doorgenomen, via één grote oefening. Vooral de samenhang en interactie tussen de verschillende intelligente AEC-Objecten of Revit BIM-families komen daarbij aan bod.  Daarbij worden ook de C3A-Extensies voor Revit gebruikt: via vooringestelde templates en een reeks goed voorbereide families voor alle AEC-objecten (zoals muren, ramen, deuren, trappen, enz.) zullen alle deelnemers na deze cursus zo efficiënt mogelijk deze nieuwste software kunnen toepassen. Deze C3A-Extensies bieden een duidelijke werkmethodiek via goed voorbereide templates en gelokaliseerde BIM-families, conform de Vlaamse Revit Standard en de bouwdetaillering conform de bouwmethodiek in de regio. 

Klik hier voor verdere informatie voor deze opleiding die plaatsvindt op vrijdagen 19, 26 april, 3, 17, 24 en 31 mei 2024, van 9u.00 tot 17u..