Het hergebruik van materialen op de site of afkomstig van elders past perfect in de logica van een circulaire economie aangezien het de productie van afval beperkt. Met deze opleiding willen we u de sleutels aanreiken om de (her)valorisatie en het hergebruik van bouwmaterialen of -elementen in uw projecten te bevorderen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 9 september 2022

Volledig programma, praktische info en inschrijving via de website van Leefmilieu Brussel