De opleiding behandelt de regelgeving en strategieën die u moet toepassen om te komen tot een duurzamere (ver)bouwwerf die de gezondheid respecteert en de milieuhinder beperkt.

Aan de hand van theoretische presentaties en praktijkervaringen wordt gefocust op de uitdagingen van een dergelijk werfbeheer maar ook op de planning, uitvoering en opvolging. Aan het einde van de opleiding komt men tot een echt stappenplan met een geheel van maatregelen gericht op een evenwicht tussen de fysieke omgeving (water, lucht, bodem, fauna en flora) en de sociale omgeving (gebruikers, omwonenden, arbeiders en arbeidsters).