Op het einde van deze module zal je: 

  • Vertrouwd zijn met de specifieke terminologie inzake energie van het gebouw om aan gesprekken over dit thema te kunnen deelnemen.
  • Inzicht hebben in de uitdagingen verbonden aan de optimalisering van een thermische schil.
  • Kennis hebben van het werkingsprincipe van een eenvoudig ventilatiesysteem, van de verschillende warmteproductie- en afgifte-elementen en van een SWW-productie-installatie.
  • Advies kunnen geven aangaande de beste keuzes om oververhitting tegen te gaan.

Volledige programma, praktische informatie en inschrijven via de website van Leefmilieu Brussel.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 30 december 2022