De opleiding heeft tot doel inzicht te geven in de basishandelingen op het vlak van energieprestaties, zowel ten aanzien van de gebouwschil als van de systemen.

Meer info over deze opleiding kan u terugvinden op de website van Leefmilieu Brussel.