In het kader van deze opleiding laten we u kennismaken met de verschillende methodes om een dak te isoleren en nemen we de aandachtspunten die ermee samenhangen onder de loep.

We behandelen eveneens de talrijke mogelijkheden tot valorisatie van de daken: groendak, thermische of fotovoltaïsche zonne-energie-installaties, duurzaam regenwaterbeheer, …

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 4 november 2022

Volledig programma, praktische info en inschrijven op de website van Leefmilieu Brussel