De energierenovatie van een bestaand dak kan complex blijken. Ze is onderhevig aan vele eisen en beperkingen op het vlak van reglementaire en stedenbouwkundige aspecten, bouwfysica, bouwtechnieken en de verenigbaarheid met het bestaande gebouw, de esthetiek ...

Deze opleiding belicht de verschillende dakisolatiemethodes en geeft een overzicht van de aandachtspunten die eraan verbonden zijn. Ook de talrijke mogelijkheden om daken op te waarderen, worden behandeld: groendak, thermische of fotovoltaïsche zonne-energie-installaties, duurzaam regenwaterbeheer …