Het compactdak en het warm-compactdak: sinds meer dan 20 jaar een interessant alternatief voor het warm en omgekeerd dak

Tijdens deze opleiding wordt er stilgestaan bij de huidige en toekomstige EPB-normen, de basisprincipes van thermische isolatie en het belang van preventieve houtbehandeling. Daarna wordt er overgegaan tot praktijkgerichte oplossingen voor de volgende renovatiescenario's: volledige afbraak en heropbouw, isoleren van buitenaf met behoud van daktimmer en eventuele binnenafwerking, isoleren van binnenuit met behoud van daktimmer en mogelijk ook dakbedekking en onderdak.