Deze opleiding wil u laten kennismaken met alle aspecten van houtbouw en u inzicht verstrekken in de mogelijke technische oplossingen waarmee aan de bouweisen kan worden voldaan, meer bepaald voor de context van het BHG.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 21 oktober 2022

Volledig programma, praktische info en inschrijven op de website van Leefmilieu Brussel