Een plat dak voor energieopbrengst, het beheren van de waterhuishouding, als groendak of als ruimte voor recreatie. Het klinkt allemaal evident maar hoe zorg je voor een probleemloze realisatie van deze ‘nieuwe daken’? Men durft in deze sessie de gebouwenstructuur en de dakopbouw aan een kritische noot te onderwerpen en gaan aan de hand van onderzoek en inspirerende cases op zoek naar antwoorden om dakproblemen te voorkomen.  

Klik hier voor verdere informatie.