Het uitvoeren van energierenovatiewerken kan tal van verrassingen en obstakels inhouden, vooral als het betreffende gebouw in mede-eigendom wordt beheerd. In het kader van deze opleiding zal de problematiek vanuit stedenbouwkundig, technisch, juridisch en financieel oogpunt worden behandeld om het niet bij (goede) voornemens te laten maar daadwerkelijk aan een project te beginnen! Op technisch vlak zal de opleiding focussen op de energieprestaties.

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

  • een project aan te vatten met kennis van de wet- en regelgevingsaspecten, de ondersteuningsmechanismen en de uitdagingen verbonden aan het optimaliseren van een thermische schil en van de technische installaties;
  • de juridische (beslissingsproces, contracten, …) en financiële hefbomen (steunmaatregelen en premies, derdeninvesteringen, …) te implementeren zodat alle mede-eigenaars/huurders zich in het project kunnen vinden. Zo kan uw project in optimale omstandigheden tot een goed einde worden gebracht;
  • gesprekken over energieprestaties te voeren met kennis van de specifieke terminologie;
  • vooruit te kijken naar de exploitatiefase van het gebouw.


Meer info en inschrijven via deze link