Op het einde van deze module zal je in staat zijn:

  • toe te lichten welke uitdagingen met de keuze van dit productiesysteem gepaard gaan, evenals wat de werkingsprincipes ervan zijn,
  • overeenkomstig de context (gebruik/behoeften, integratie in de omgeving, warmteafgiftesysteem, ...) de meest geschikte warmtepomptechnologie en energiebron te kiezen,
  • na te denken over het ontwerp van een warmtepompinstallatie met het oog op energieprestaties en -optimalisering, rekening houdend met de eisen inzake wet- en regelgeving,
  • de financiĆ«le en milieu-impact van oplossingen op basis van deze technologie te beoordelen.

Volledige programma, praktische informatie en inschrijven via de website van Leefmilieu Brussel.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 28 april 2023