Doorzoek volledige site

Hasselts schepen Marc Schepers over ruimtelijke kwaliteit

Marc Schepers, schepen van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Woonontwikkeling van Hasselt, vertelt hoe hij als beleidsmaker elke dag wordt geconfronteerd met vele projecten en uitdagingen in zijn stad. Hij ziet de publieke sector als een katalysator voor kwaliteit. Om publieke én private projecten in goede banen te leiden, heeft hij aangestuurd op de oprichting van een Kwaliteitskamer / Stadsatelier. Deze video kadert binnen het traject ‘Ruimtelijke kwaliteit in Limburg‘, waarin Architectuurwijzer het woord geeft aan verschillende lokale besturen, stakeholders, architecten, …