Doorzoek volledige site

Oude brandweerkazerne ruimt plaats voor toonbeeld van medegebruik

In het uiterste puntje van de grensregio Westhoek bevindt zich het charmante Reninge, deelgemeente van de West-Vlaamse gemeente én stad Lo-Reninge. In de dorpskern, die geklasseerd staat als beschermd dorpsgezicht, gaan achter een sobere bakstenen façade met kruisvormige uitsparingen de lokalen van de kunstacademie en de speelpleinwerking schuil op de site van de voormalige jongensschool. Een symbiose van medegebruik, doordachte architectuur en eerbied voor de typische naoorlogse ontwerptaal in die contreien.