Doorzoek volledige site
15 februari 2021 | WOUTER POLSPOEL

Architecten in webinar architectura.be: “Communiceren tijdens project minstens even belangrijk als erna”

De enquête van Redactiebureau Palindroom en architectura.be bracht onder meer in beeld welke kanalen architecten het liefste gebruiken om te communiceren over hun bureau en projecten.
Het eerste webinar ging over de communicatie ván architecten en daarvoor schoven Eef Van Meer (OM/AR), Stefaan Evers (a2o architecten) en Dirk Driesmans (Q-BUS Architectenbureau) aan.

“Communiceren over de totstandkoming en het bouwproces van een project is minstens even belangrijk als over het eindproduct.” Dat zei Eef Van Meer van OM/AR tijdens het eerste van twee webinars die Redactiebureau Palindroom en architectura.be organiseerden in het verlengde van het whitebook dat ze uitbrachten met de resultaten van een enquête rond de communicatie van architecten. Een stelling waar haar twee collega's aan tafel, Stefaan Evers van a2o architecten en Dirk Driesmans van Q-BUS Architectenbureau, zich volmondig bij aansloten. In het gesprek werd ook op andere bevindingen uit de bevraging dieper ingegaan.

Redactiebureau Palindroom en architectura.be hielden op 7 januari met ondersteuning van Medialife twee webinars waarin duiding werd gegeven bij het whitebook dat ze uitbrachten na een bevraging die ze vorig jaar hielden bij meer dan 174 kleine en grote Vlaamse architectenbureaus. Bedoeling van de enquête en het whitebook was een beter beeld te geven over hoe het best wordt gecommuniceerd naar architecten en hoe zijn dat zelf het liefste doen. Zeven architecten namen – coronaproof – plaats rond de gesprekstafel in De Silo in Hasselt, waar Rik Neven, zaakvoerder van Redactiebureau Palindroom en architectura.be, met hen de meest opvallende resultaten besprak.

Het eerste webinar ging over de communicatie ván architecten en daarvoor schoven Eef Van Meer van OM/AR, Stefaan Evers van a2o architecten en Dirk Driesmans van Q-BUS Architectenbureau aan.


Vluchtige en tragere media

Het mocht duidelijk zijn dat de drie architecten het unaniem eens zijn over de meerwaarde van communicatie over hun projecten. Ze gaven allen aan daar in de mate van het mogelijk (meer) uren voor te willen vrijmaken. Uit het whitebook blijkt dat de eigen website, Facebook, Instagram en LinkedIn daarbij de populairste media zijn. Opvallend: de drie architecten aan tafel maken het onderscheid tussen zogenaamde vluchtige en tragere media.

“Voor ons architectenbureau is aan bod komen op architectura.be en in andere vakliteratuur enorm belangrijk”, vertelde Van Meer. “Daar worden projecten immers uitgebreid inhoudelijk toegelicht. Op Instagram en Facebook primeert toch vooral het visuele, wat ook zeker belangrijk is.”

“Wij hebben in onze opleiding eigenlijk nooit geleerd hoe te communiceren over onze projecten, dat is iets dat we hebben moeten leren met vallen en opstaan”, vertelde Evers. “Nochtans vinden we dat ontzettend belangrijk en we waken er dan ook over dat we ook in drukke periodes blijven communiceren. Wat Eef zegt klopt helemaal: wij zien onze website ook als een trager medium dan de sociale media, waar we onze projecten niet uitgebreid kunnen documenteren. Zo ontstaat er een interessant spanningsveld.”

Bij Q-BUS Architectenbureau hebben ze zelfs enkele mensen wiens takenpakket een luik communicatie bevat. Driesmans: “De communicatie op LinkedIn wordt bij ons door één specifieke persoon gedaan. Enkele andere medewerkers posten geregeld iets op onze website. Daar fulltime iemand opzetten lijkt ons raadzaam, maar wij beseffen ook dat dat voor grotere bureaus makkelijker is dan voor kleinere.”


Testimonials

Voor zowel Van Meer, Evers als Driesmans is die communicatie belangrijk voor de fierheid van de eigen mensen, maar ook voor mogelijke opdrachtgevers en zelfs naar werving toe. Na een vraag uit het publiek dat het webinar volgde, bleek ook dat de architecten niet weigerachtig staan tegenover communicatie over een project gezamenlijk met een of meerdere betrokken fabrikanten.

“Een testimonial over de mening van architecten over een producttoepassing kan zeker, maar de insteek mag daarbij wel niet te commercieel worden en wij zullen ons nooit vereenzelvigen met één fabrikant”, was Van Meer wel duidelijk.

Evers: “Beter samen over een project communiceren dan dat fabrikanten het op eigen houtje doen, met een onvolledig of onjuist verhaal over het project als gevolg.”


Timing van communicatie

Een interessante passage in het webinar was ook die over de timing van de communicatie. Moeten architecten vooral communiceren over een project na oplevering of ook ervoor en tijdens het ontwerp- en bouwproces? De drie architecten zijn het er unaniem over eens dat communiceren over het proces minstens even belangrijk is als over het eindproduct.

Van Meer: “Over de totstandkoming van een project communiceren is zeker niet slecht, omdat het vaak de draagkracht ervan vergroot.”

Driesmans: “Wanneer wij vroegtijdig iets posten op LinkedIn krijgen we weleens uitnodigingen van specifieke fabrikanten. Ook dat is een voordeel. Al mogen ze daarin wel niet te opdringerig zijn.”

Kwamen nog aan bod: het al dan niet inschakelen van een beroepsfotograaf, face-to-facecontact met klanten, het gebrek aan inzetten op offline reclame – slechts 57% van de architecten plaatst zijn naam op werfborden! – en webinars rond producten.

“Dit whitebook heeft ons met de neus op de feiten gedrukt en doen stilstaan bij wat goed gaat en slecht loopt en beter kan op het vlak van onze externe communicatie”, besloot Driesmans deel één van het eerste webinar.

Het tweede deel van het eerste webinar ging over labels en BIM. De neerslag daarvan volgt in een tweede artikel.

Het eerste webinar kan u herbekijken via deze link, het tweede vindt u hier. Het whitebook downloaden, kan dan weer via deze link.

Zelf een webinar organiseren? Redactiebureau Palindroom en Medialife staan u graag inhoudelijk en technisch bij.