Doorzoek volledige site
Dossier

Architectenenquête architectura.be

Dirk Driesmans (Q-BUS): "Hoe groter een project, hoe interessanter en soms noodzakelijker BIM wordt om de zaken vlot te laten verlopen"

Dirk Driesmans (Q-BUS): "Hoe groter een project, hoe interessanter en soms noodzakelijker BIM wordt om de zaken vlot te laten verlopen"

25-11-2020 In het whitebook dat architectura.be en Redactiebureau Palindroom hebben gelanceerd over communicatie van en naar architecten, werd ook gepolst naar de rol die BIM speelt in de interne een externe communicatie én naar de BIM-software die ze gebruiken. Dat leverde heel verrassende resultaten op. Zo bleken er enorme regionale verschillen te bestaan wat de keuze van BIM-software betreft. Dirk Driesmans van Q-BUS Architectenbureau was een van de eersten in Limburg om BIM integraal toe te passen. "De winst van BIM zit volgens mij in 'professionalisering', waardoor we met ons team complexe en grotere opdrachten aankunnen", stelt hij.  

Welke BIM-software gebruiken architecten?

Welke BIM-software gebruiken architecten?

25-11-2020 BIM of Building Information Modeling heeft de voorbije jaren een steile opmars gekend. Dat wordt bevestigd door de enquête die Redactiebureau Palindroom afnam bij 174 Nederlandstalige architecten. Terwijl vier jaar geleden slechts 18% van de architecten ervaring had met BIM, is dat in 2020 bijna verdrievoudigd tot 50%. Een van de moeilijkste aspecten als je van start wil gaan met BIM is de keuze van de software. Er is immers heel wat BIM-software op de markt. Elk programma heeft eigen voor- en nadelen. In veel bureaus worden dan ook meerdere oplossingen gecombineerd. Uit onze enquête bleek alvast dat er ook grote regionale verschillen bestaan in het gebruik van BIM-software. 

Stefaan Evers (a2o architecten): "Een fotograaf is voor ons ook een klankbord"

Stefaan Evers (a2o architecten): "Een fotograaf is voor ons ook een klankbord"

25-11-2020 Uit de online enquête van Redactiebureau Palindroom bij 174 Nederlandstalige architecten blijkt iets meer dan de helft van de architecten geregeld investeert in professionele foto's van projecten. Videobeelden worden daarentegen nog niet veel gebruikt. Dat wordt ook bevestigd door Stefaan Evers van a2o architecten. Het Hasseltse bureau werkt steeds met dezelfde fotograaf die een beeldtaal gebruikt die aansluit bij de projecten. "Een fotograaf is voor ons ook een klankbord, iemand die kritisch naar ons werk kijkt", aldus Stefaan Evers. 

Hoe brengen architecten hun projecten graag in beeld?

Hoe brengen architecten hun projecten graag in beeld?

25-11-2020 We leven vandaag in een beeldmaatschappij. Daar is iedereen het roerend over eens. Maar hoeveel belang hechten architecten aan foto- en videobeelden om hun projecten in de kijker te zetten? En schakelen ze daarvoor professionals in? Wij legden de vraag voor aan 174 Nederlandstalige architecten in een online enquête. Wat blijkt: fotografie is behoorlijk ingeburgerd, vooral bij de grotere bureaus, maar van videobeelden is het potentieel nog onderbenut. 

Ruben Van de Walle: “Er bestaat geen slechte BIM-software”

Ruben Van de Walle: “Er bestaat geen slechte BIM-software”

22-10-2020 In de whitepaper die architectura.be en Redactiebureau Palindroom hebben uitgebracht over communicatie van en naar architecten, werd ook gepolst naar de rol die BIM speelt in de interne een externe communicatie én naar de BIM-software die ze gebruiken. Dat leverde heel verrassende resultaten op. Zo bleken er enorme regionale verschillen te bestaan wat de keuze van BIM-software betreft. In de whitepaper laat Ruben Van de Walle van Studio V2 zijn licht schijnen op deze resultaten. 

Mieke Goris (VIVA / AIM) : 'Product zien, voelen en aanraken blijft veel langer hangen dan vluchtige beelden op social media'

Mieke Goris (VIVA / AIM) : 'Product zien, voelen en aanraken blijft veel langer hangen dan vluchtige beelden op social media'

17-09-2020 Dé juiste methode om een architect te informeren over nieuwe materialen bestaat niet. Een degelijke communicatie vormt altijd een uitgebalanceerde combinatie van meerdere media. Hoe dan ook leek het ons nuttig om de architecten te vragen hoe zij het liefst op de hoogte gebracht worden van nieuwe materialen. Uit de enquête van Redactiebureau Palindroom en architectura.be bij 174 Nederlandstalige architecten blijkt dat online informatie er met kop en schouders bovenuit steekt, gevolgd door persoonlijke gesprekken met een vertegenwoordiger, stalen en artikels in vakbladen. Wij vroegen aan Mieke Goris die onlangs de overstap maakte van Architects in Motion naar VIVA Architecture  om haar persoonlijk licht op de resultaten te laten schijnen.

Abscis Architecten: ‘Het is een voordeel dat het product van onze arbeid een hoge visibiliteit heeft’

Abscis Architecten: ‘Het is een voordeel dat het product van onze arbeid een hoge visibiliteit heeft’

27-08-2020 Ook of zeker architecten moeten hun pr verzorgen. Welke offline mediakanalen schakelen ze daarvoor in? Dat was een van de vragen die aan bod kwam in de enquête die architectura.be en Redactiebureau Palindroom uitwerkten rond communicatie van en naar architecten. De resultaten zijn nu verschenen in een uitgebreid whitebook. In deze publicatie laten we ook de architecten zelf hun licht schijnen op het onderzoek. Abscis Architecten nam offline communicatie onder de loep.

Maarten Van der Linden (BAST architects & engineers): 'Labels helpen bij keuze maar zijn niet zaligmakend'

Maarten Van der Linden (BAST architects & engineers): 'Labels helpen bij keuze maar zijn niet zaligmakend'

20-08-2020 De groeiende aandacht voor duurzaam en circulair bouwen zorgt ervoor dat steeds meer architecten vertrouwd zijn met duurzaamheidslabels en dat die labels wel degelijk een belangrijke rol spelen bij hun materiaalkeuze. Dit blijkt uit een enquête die Redactiebureau Palindroom en architectura.be organiseerden bij 174 Nederlandstalige architecten. We vroegen aan Maarten Van der Linden hoe BAST architects & engineers labels inzet bij de keuze van materialen. 

Hoe verzorgen architecten hun pr offline?

Hoe verzorgen architecten hun pr offline?

06-08-2020 Ook of zeker architecten moeten hun pr verzorgen. Welke offline mediakanalen schakelen ze daarvoor in? Dat was een van de vragen die aan bod kwam in de enquête die architectura.be uitwerkte rond communicatie van en naar architecten. De voorbije maanden hielden architectura.be en Redactiebureau Palindroom een uitgebreide enquête om een zicht te krijgen op de manier waarop architecten communiceren en de manieren waarop ze het liefst geïnformeerd worden door fabrikanten en andere externe partijen. Hierbij werd ook gepolst naar de offline mediakanalen: werfborden, advertenties, relatiegeschenken en een eigen boek.

37 resultaten gevonden