Doorzoek volledige site
07 maart 2012

Keramische binnenmuurstenen van Wienerberger krijgen DUBOkeur

Een recent uitgevoerde vergelijkende studie van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) toont aan dat de keramische binnenmuurstenen van Wienerberger een van de betere milieukeuzes zijn in de toepassing van binnenspouwblad. Op 1 maart, ter gelegenheid van Batibouw, overhandigde prof. dr. ir. Michiel Haas van het NIBE persoonlijk het bijbehorende DUBOkeur certificaat aan Johan Van Der Biest, algemeen directeur van Wienerberger.
Een recent uitgevoerde vergelijkende studie van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) toont aan dat de keramische binnenmuurstenen van Wienerberger een van de betere milieukeuzes zijn in de toepassing van binnenspouwblad. Op 1 maart, ter gelegenheid van Batibouw, overhandigde prof. dr. ir. Michiel Haas van het NIBE persoonlijk het bijbehorende DUBOkeurcertificaat aan Johan Van Der Biest, algemeen directeur van Wienerberger. 
NIBE beoordeelt sinds 1995 de milieubelasting van bouwmaterialen volgens de methode van de levenscyclusanalyse. Uit deze analyse wordt de milieu-impact van wieg tot graf van 17 milieuaspecten bepaald, waaronder global warming, verzuring, geluidshinder … De bouwmaterialen worden vergeleken met alle alternatieven binnen dezelfde functionele eenheid. NIBE heeft met haar classificatie de standaard gezet in het beoordelen van bouwmaterialen op duurzaamheid. Ook de Belgische overheden verwijzen naar de NIBE classificatie in functie van duurzame materiaalkeuzes. Zo verwijst het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn richtlijnen voor “Voorbeeldgebouwen” expliciet naar de NIBE classificatie.
 
Alleen de producten die milieutechnisch het best scoren (NIBE milieuklasse 1 of 2) komen in aanmerking voor het DUBOkeur. Het doel van het DUBOkeur is om producten op een eerlijke en onafhankelijke methode milieutechnisch te kunnen onderscheiden, om zo de markt te stimuleren om steeds duurzamere en milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen. Afnemers en eindgebruikers weten dat producten met het DUBOkeur het milieu zo min mogelijk aantasten. Om de twee jaar worden de producten opnieuw getoetst, om te verzekeren dat ze milieutechnisch nog steeds tot het topsegment van de markt behoren.
 

    


De keramische binnenmuurstenen van Wienerberger kregen onlangs het DUBOkeur toegekend. Ze kunnen dan ook beschouwd worden als een van de betere keuzes vanuit milieuoogpunt. De verlijmde keramische lichte snelbouwsteen Porotherm Thermobrick van Wienerberger, die tot de categorie ‘dragend binnenspouwblad’ behoort en de NIBE classificatie 2 toegekend kreeg, kreeg bovendien een speciale vermelding als 100ste DUBOkeur.

Wienerberger wordt hiermee beloond voor de vele inspanningen die zij in de voorbije jaren leverde en in de toekomst nog zal leveren op het vlak van milieu en duurzaam ondernemen. Wienerberger zet zich actief in om de principes van verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen, zowel op ecologisch, sociaal als economisch gebied. Haar natuurlijke kleiproducten hebben een lange levensduur en kunnen gerecycleerd worden voor vele nieuwe toepassingen. Ze worden vervaardigd met het grootste respect voor het milieu. Vorig jaar was Wienerberger dan ook de trotse winnaar van de Batibouw Eco Award.
 
De DUBOkeur certificaten kunnen bij Wienerberger voor haar keramische binnenmuurstenen aangevraagd worden via technicalinfo@wienerberger.com.
 
Meer info via: www.porotherm.be