Doorzoek volledige site
24 mei 2012

Praktische aanbevelingen voor gelijmd baksteenmetselwerk

Bij het ontwerp en de uitvoering van gelijmd baksteenmetselwerk, een techniek die steeds vaker en met succes toegepast wordt, moet men voldoende aandacht schenken aan de technische bijzonderheden. Momenteel werkt het WTCB in samenspraak met de sector aan de opstelling van een TV hieromtrent, die een referentiedocument zal vormen voor de gebruikers en de ontwerpers. Dit artikel vat kort een aantal praktische aanbevelingen samen.
Bij het ontwerp en de uitvoering van gelijmd baksteenmetselwerk, een techniek die steeds vaker en met succes toegepast wordt, moet men voldoende aandacht schenken aan de technische bijzonderheden. Momenteel werkt het WTCB in samenspraak met de sector aan de opstelling van een TV hieromtrent, die een referentiedocument zal vormen voor de gebruikers en de ontwerpers. Dit artikel vat kort een aantal praktische aanbevelingen samen.


Dimensionale aspecten van de bakstenen

Afhankelijk van de voorgeschreven dikte van de mortelvoeg dient men speciale eisen te stellen aan de afmetingen van de bakstenen om hun goede plaatsing te bevorderen. De aanbevelingen hieromtrent staan momenteel nog ter discussie, maar zullen waarschijnlijk weinig verschillen van de waarden uit onderstaande tabel.

Laboratoriumproeven tonen aan dat het risico op vorstschade (stagnatie van water in de perforaties en scheurvorming in geval van vorst) bij geperforeerde baksteen in gelijmd metselwerk groter is dan in traditioneel metselwerk. Dit type schade werd echter niet vastgesteld in de praktijk.


Verenigbaarheid baksteen/mortel – Hechtsterkte

De studie ter bepaling van de invloed van de materiaaleigenschappen op de initiële hechtsterkte en de hechtsterkte na veroudering (vorst, temperatuur) toont aan dat er in het algemeen weinig ernstige hechtingsproblemen ontstaan. Aan de hand van deze studie konden criteria voorgesteld worden met betrekking tot de materiaalkeuze (o.a. initiële hechtsterkte en hechtsterkte na versnelde veroudering) ter verwezenlijking van een optimale duurzaamheid (minimale eis van 1 N/mm² of breuk van de baksteen tijdens een trekproef door afrukking en behoud van deze minimale hechtsterkte na verouderingsproeven). Men zou eveneens een criterium kunnen opstellen met betrekking tot het minimale harsgehalte van de mortel (≥ 1 %) om te kunnen spreken van een mortellijm.Muurtjes, bestemd voor de uitvoering van buigproeven.


Uitvoeringstechniek

Hoewel het verlijmen van de bakstenen normaalgesproken gebeurt met een pomp en een pistool, laten bepaalde mortelfabrikanten ook het gebruik van troffels toe. De keuze is afhankelijk van de aanbevelingen van de fabrikant, de omvang van de werken, de lengte van de legvlakken, de bijzondere geveldetails (veel openingen, …) en de ervaring van de vakman.


Lees het volledige artikel hier.

Geen abonnee?  Klik op deze link.Tekst: Yves Grégoire, ir.-arch., projectleider, laboratorium Ruwbouw- en afwerkings- materialen, WTCB
In samenwerking met Charles de Bueger, ir., onderzoeker, laboratorium Ruwbouw- en afwerkingsmaterialen, WTCBGERELATEERDE DOSSIERS