Doorzoek volledige site
01 december 2020

Het verlijmen van gevelstenen

Illustratie | © Vandersanden

Om een zo strak mogelijk uitzicht te bekomen wordt er steeds meer gekozen voor het voegloos verwerken van gevelstenen. Om een zo dun mogelijke voeg te bekomen gaat men gebruik maken van lijm om de gevelstenen te verwerken in plaats van mortel.

Met en zonder frog verlijmen

Iedere baksteen in het gamma van Vandersanden kan verlijmd worden, zowel de stenen met frog als deze zonder frog. 

Het verlijmen van gevelstenen gebeurt door het aanbrengen van een enkele of dubbele lijmril op de steen. Zonder frog is het lijmen iets eenvoudiger omdat men een groot vlak lijmoppervlak heeft. De lijmril wordt op zo een manier aangebracht zodat de lijm na het neervlijen van de steen niet in het gevelvlak zichtbaar wordt. 

Bij het verlijmen van stenen met frog dient de lijmril naast de frog gelegd te worden. Lijmen in de frog zelf is ook een mogelijkheid, echter zal het verbruik van lijm aanzienlijk hoger zijn.  

 

De voegdikte

Bij de verwerking van stenen met een traditionele mortel wordt gemiddeld een voeg van 10-12 mm aangehouden. Bij het verlijmen van gevelstenen wordt de traditionele mortel vervangen door een lijmspecie die op het steenvlak wordt gespoten met een pomp of spuitzak. De lijmspecie heeft dergelijke eigenschappen dat de voeg versmald kan worden tot ca. 4 mm.  

De effectieve voegdikte wordt bepaald door de combinatie van onze geadviseerde voegdikte (3 à 6 mm) en  de op voorhand te bepalen lagenmaat.  

Voor het bepalen van de lagenmaat adviseren we om deze te bepalen a.d.h.v. het stapelen van een proefmuurtje op een platte plaat/balk. Dit muurtje dient ongeveer 1 meter breed en 10 stenen hoog te zijn. Bijkomend is het steeds aangeraden van ook effectief een proefmuurtje te laten lijmen met de gekozen voegdikte. Aan de hand hiervan kan er goedkeuring gegeven worden en een referentiekader bepaald worden.

 

Metselwerkverbanden

Het enige nadeel van het lijmen van standaard formaat stenen is dat bij de keuze voor halfsteens verband (2 koppen + voeg 12 mm = strek) het patroon van het metselwerk niet uitkomt bij lijmwerk met een voeg van 4-5 mm. De eerste steen (strek) van een laag stenen zou dus telkens een beetje moeten worden ingekort om verder perfect halfsteens te kunnen lijmen. 

Hierdoor wordt lijmen dikwijls in wildverband gedaan, bij dit verband moet de aannemer geen rekening houden met het verticaal uitlijnen van het gekozen metselwerk patroon. 

Voor meer gedetailleerde informatie kan u het verwerkingsadvies van Vandersanden raadplegen. 

GERELATEERDE DOSSIERS