Doorzoek volledige site
24 november 2011 | EVA SCHREURS

Gekleurde betonelementen van HOLCIM voor extra architecturaal cachet

NICEROC+ van HOLCIM is een familie van op maat samengestelde betonmengsels voor de vervaardiging van gekleurde betonelementen waaraan esthetische eisen worden gesteld. De NICEROC+ betonelementen zijn verkrijgbaar in verschillende tinten en er zijn talrijke maat- en textuurmogelijkheden.
NICEROC+ van HOLCIM is een familie van op maat samengestelde betonmengsels voor de vervaardiging van gekleurde betonelementen waaraan esthetische eisen worden gesteld. Glad of gestructureerd gekleurd beton is een modern alternatief voor meer traditionele materialen in binnen- en buitentoepassingen. De NICEROC+ betonelementen zijn verkrijgbaar in verschillende tinten en er zijn talrijke maat- en textuurmogelijkheden. Met dit betonproduct kan dus een heel apart architecturaal karakter gecreëerd kan worden of kan men net een gebouw of constructie in zijn natuurlijke omgeving laten inpassen.   Niceroc+ Beton laat zich goed kleuren in aardkleuren: geel, bruin, terracotta, grijs ...


Voordelen van Niceroc+

NICEROC+ betonsamenstellingen worden voor elk project op punt gesteld door betonspecialisten. Daarom kan men rekenen op bijzondere aandacht voor de kwaliteit en de proporties van de gebruikte grondstoffen. Bovendien bevat NICEROC+ een verhoogd aandeel fijne delen zoals cement. De mengsels zijn vlot verpompbaar. Een ander voordeel is dat het toevoegen van kleurstoffen op de betoncentrale tijdens het mengproces gebeurt.  Op die manier wordt een zo homogeen mogelijke kleur gerealiseerd, zonder afbreuk te doen aan de inherente teintvariaties eigen aan een natuurlijk materiaal als beton.
Verwerkingsvoorschriften & aandachtspunten

De verwerking van NICEROC+ verdient bijzondere aandacht. Het verkrijgen van een esthetisch betonaspect vereist de inspanning van alle betrokken partijen. Zo dient de architect bijzondere aandacht te besteden aan het patroon van bekistingsnaden- en centerpennen, die steeds markante elementen vormen in het afgewerkte betonelement. Bovendien dient de bekisting bestand te zijn tegen hoge zijwaartse druk. De bekistingsnaden en –hoeken dienen goed afgedicht te zijn. De contactbekisting bestaat uit zuivere bekistingsplaten van recente ouderdom die zorgvuldig worden voorzien van ontkistingsmiddel (compatibiliteit met betonmengsel aangetoond). Het beton wordt continu aangevoerd en aan een gelijkmatig tempo in de bekisting verpompt, voorzichtig getrild en beschermd tegen omgevingsinvloeden. Voor de levering van NICEROC+ dient steeds voorafgaand overleg plaats te vinden met de betoncentrale, teneinde de betonneerfase maximaal voor te bereiden.