Doorzoek volledige site
20 juni 2013 | KEVIN MOENS

Voorschrijven van prefab beton: makkelijk gaat ook

Sommige aannemers, architecten of studiebureaus zijn nog altijd te weinig vertrouwd met prefab beton. Ook hier geldt: onbekend is onbemind. Wie eens met prefab beton heeft gewerkt, is er doorgaans van overtuigd dat het voor heel wat projecten de meest geschikte oplossing is. Prefab beton voorschrijven is bovendien heel eenvoudig. Deze korte inleiding uit het magazine BETON toont hoe het kan.
Sommige aannemers, architecten of studiebureaus zijn nog altijd te weinig vertrouwd met prefab beton. Ook hier geldt: onbekend is onbemind. Wie eens met prefab beton heeft gewerkt, is er doorgaans van overtuigd dat het voor heel wat projecten de meest geschikte oplossing is. Prefab beton voorschrijven is bovendien heel eenvoudig. Deze korte inleiding uit het magazine BETON toont hoe het kan.
 Het labyrinth van de productnormen

Wie beton of prefab beton voorschrijft aan de hand van zijn specificaties (en dus niet aan de hand van de betonsamenstelling, want dat is bij prefab beton niet mogelijk) komt al snel bij de normen uit. De normalisatie van betonproducten onderging een grondige verandering onder invloed van Europa, dat ijvert voor de eenmaking van de Europese markt en een vrije circulatie van producten. Er kwamen zogenaamde ‘geharmoniseerde productnormen’ op Europees niveau.

De moedernorm van álle uitvoeringen in beton is de NBN EN 206-1, van toepassing in alle Europese lidstaten. Bepaalde parameters werden nationaal ingevuld in de NBN B 15-001. Aan deze voorschriften moet dus alle beton voldoen, ook prefab producten. Wel zijn voor prefab soms afwijkingen toegelaten, omdat het in de fabriek en onder de strengste controle wordt vervaardigd.

Betonproducten of prefab beton hebben ook hun eigen, meer specifieke productnormen. Die verwijzen automatisch door naar de algemene betonnormen. Deze algemene regels voor prefab beton zijn terug te vinden in de NBN EN 13369, nationaal aangevuld met de NBN B 21-600.
Een product dat voldoet aan deze regelgeving krijgt een CE-markering, een label dat op het product aangebracht wordt.

Het meest gedetailleerd zijn de productnormen. Zij beschrijven de voorschriften voor het product zelf. Ook die productnormen bestaan uit een Europese norm met telkens een nationale aanvulling. Deze norm heeft u nodig bij het voorschrijven van prefab beton.
Voorschrijven van prefab beton

Prefab beton voorschrijven is in feite heel eenvoudig. Het komt er op neer de juiste keuze te maken qua en te verwijzen naar de juiste productnorm. U maakt uw keuze in functie van duurzaamheid, stabiliteit, nuttige last, druksterkte of specifieke afwerking (van toepassing voor architectonisch beton). Wanneer u prefab beton voorschrijft, moeten sommige keuzes niet gemaakt worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de consistentieklasse van het beton. Een fabrikant weet perfect welk beton hij moet gebruiken om een goed resultaat te bekomen.

De lijst van beschikbare producten vindt u achteraan in het tijdschrift en op de site van FEBE. Daar is ook de juiste norm per product terug te vinden. Er is geen enkel deel van een gebouw of zijn omgeving dat niet in beton gemaakt kan worden: van klinkers en straatstenen, tot kleine hulproducten voor de bouw zoals lintelen, inspectieputten,… naar grote elementen als balken en kolommen, vloerelemeten, interieurs,… noem maar op. Voorbeeld van lastenboekteksten vindt u op www.febredal.be en op www.febelarch.be.

Als een bepaalde eis niet vermeld wordt in een productnorm, dan zijn automatisch de algemene voorschriften voor prefab beton van kracht. Ontbreken daar ook nog gegevens, dan is de zogenaamde ‘moedernorm’ van kracht. Door deze structuur wordt voorschrijven van prefab beton producten juist eenvoudig.


Prefab beton bezorgt minder zorgen

Prefab beton voorschrijven lijkt op het eerste gezicht ingewikkelder dan met stortbeton te werken. U moet vooraf inderdaad meer plannen. Anderzijds ontneemt het de architect en de aannemer heel wat kopzorgen.

- De productie van het beton in de fabriek maakt een perfecte controle over de kwaliteit mogelijk. Weersomstandigheden hebben minder invloed. Het betonelement kan bovendien op zijn kwaliteit beoordeeld worden vóór het in het gebouw geïntegreerd wordt. Wat in het gebouw geïntegreerd is, zal dus aan alle verwachtingen voldoen.
- In de fabriek kunnen de elementen bekist en gegoten worden in de meest geschikte positie, bijvoorbeeld liggend in plaats van schuin. Dit biedt meer vormmogelijkheden, maar ook meer garantie op goed resultaat, denk maar aan wanden.
-Wie met prefab bouwt ontmoet weinig factoren die het productieproces beïnvloeden. Als de planning zeer krap is, kan het volledig gebouw op voorhand al gemaakt worden in de fabriek. De montage op de werf gebeurt in een mum van tijd.

Bron: overgenomen uit BETON (FEBE)

GERELATEERDE DOSSIERS