Doorzoek volledige site
08 november 2013 | FREDERICK DAENEN

Xella tekent samenwerkingsakkoord met OVAM voor recyclage en hergebruik van cellenbeton

Xella, de enige Belgische producent van cellenbeton, ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met OVAM voor de gescheiden inzameling, recyclage en hergebruik van cellenbetonafval. Samen met partners uit de sloopsector, de inzamel- en recylagesector en de verwerkers van cellenbeton afval ondertekent Xella een akkoord waarmee de recyclagemogelijkheden verder worden uitgebreid.
Xella, de enige Belgische producent van cellenbeton, ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met OVAM voor de gescheiden inzameling, recyclage en hergebruik van cellenbetonafval. Samen met partners uit de sloopsector, de inzamel- en recylagesector en de verwerkers van cellenbeton afval ondertekent Xella een akkoord waarmee de recyclagemogelijkheden verder worden uitgebreid.
In Vlaanderen komt jaarlijks 11 miljoen ton bouwafval per jaar vrij. Om deze afvalberg te verkleinen zoekt OVAM in samenwerking met partners uit de materialenketen naar oplossingen voor maximale recyclage en hergebruik van bouwmaterialen. Het bouw-en sloopafval uit renovatie- en sloopactiviteiten bevat ook cellenbetonafval.


Mogelijkheden recyclage en hergebruik cellenbetonafval onderschat

De voorbije jaren werd recyclage en hergebruik van cellenbetonafval vaak verhinderd omdat de mogelijkheden onvoldoende gekend waren. Tot op heden was de grootste uitdaging om cellenbetonafval tot bij de verwerkers te krijgen. Recyclagecentra weigerden vaak om het afval aan te nemen of vroegen er veel geld voor. Daarom deden onder meer aannemers weinig of geen moeite om het afval in te zamelen en af te voeren. Er kwam bijgevolg slechts een klein deel van het recycleerbaar cellenbetonafval terug.


Hoeveelheid cellenbeton afval groeit

Jaarlijks wordt in België ongeveer 150.000 ton cellenbeton geproduceerd en verwacht wordt dat de productie met de jaren nog zal toenemen. De hoeveelheid cellenbetonafval die jaarlijks vrijkomt, hangt af van de gemiddelde gebruiksduur van cellenbeton in een gebouw. Deze gebruiksduur wordt ook volgens OVAM nog al te vaak onderschat.

Hoewel als gevolg van de lange levensduur van cellenbeton de jaarlijkse hoeveelheid cellenbetonafval nu nog relatief klein is, zal deze hoeveelheid ook door de toenemende productie van cellenbeton blijven groeien tot ongeveer 90.000 ton per jaar in 2035. Door de verwachte toename van cellenbetonafval groeit de nood aan initiatieven om het sorteren, inzamelen en recycleren te maximaliseren en nieuwe oplossingen te vinden voor het hoogwaardig verwerken van cellenbetonafval.

Met het samenwerkingsakkoord wil OVAM alle partners uit de materialenketen aanzetten om vanuit hun domein en expertise initiatieven te nemen om de sortering, inzameling, recyclage en hergebruik van cellenbetonafval te stimuleren. OVAM zal ook alle recyclagecentra informeren en sensibiliseren om actief mee te werken en om cellenbetonafval te aanvaarden.

Potentieel voor innovatief hergebruik cellenbetonafval

In het kader van het samenwerkingsakkoord zal Xella samen met EKP Recycling en Chap-YT de mogelijkheden voor hergebruik van cellenbetonafval verder onderzoeken en stimuleren. Xella werkt al jaren samen met EKP Recycling en Chap-Yt omcellenbeton afval te verpulveren en te verwerken als zandfractie voor lichte betonoplossingen. Omdat cellenbetonafval in dit procedé niet in aanraking komt met water, komen er ook geen sulfaten vrij.

Maar ook volgens OVAM is er nog potentieel voor nieuwe verwerkingsoplossingen voor cellenbetonafval. “Het samenwerkingsakkoord biedt nieuwe perspectieven voor de recyclage en het hoogwaardig hergebruik van cellenbetonafval. Naast het eigen productie-afval zal Xella ook zoveel mogelijk extern zuiver afval verwerken in de productie van nieuwe cellenbetonblokken. Daarnaast zal Xella op Europees niveau onderzoek stimuleren naar nieuwe toepassingen voor het gebruik van cellenbetonafval in hoogwaardige bouwproducten”, besluit Jos Cox, CEO Xella.

GERELATEERDE DOSSIERS