Doorzoek volledige site
Dossier

Beton

Betonstructuur brengt extra speelruimte en integreert crèche en school

Betonstructuur brengt extra speelruimte en integreert crèche en school

23-02-2018 Een opmerkelijke ter plaatse gestorte betonstructuur geeft kinderdagverblijf Nieuw Kinderland in Brussel een sterk gezicht. Tegelijkertijd is de structuur een uniek antwoord van ontwerpteam Burobill en ZAmpone Architecuur op een gebrek aan oppervlakte en buitenspeelruimte voor de crèche. De creatieve ontwerpoplossing bevordert bovendien de sociale uitwisselingen tussen alle gebruikers van het kinderdagverblijf en de naastgelegen school.

Betonstop, een zegen voor de betonsector?

Betonstop, een zegen voor de betonsector?

09-11-2017 Toen de Vlaamse regering haar plan bekend maakte voor een beter ruimtebeheer in Vlaanderen, vatten velen de voorgestelde politiek samen met het woord “betonstop”. Maar ook de Waalse overheid streeft ernaar de stedelijke spreiding geleidelijk te beperken. Deze zeer verdienstelijke voorstellen beogen een terugkeer van de bevolking naar de steden. De bestaande stadsgebieden zullen zich daartoe moeten aanpassen en mee- evolueren met de demografie. Dit veronderstelt nieuwe infrastructuur, nieuwe gebouwen en de renovatie van het bestaand onroerend patrimonium... 

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies

23-08-2017 Bij vloeistofdichte betonconstructies wordt men regelmatig geconfronteerd met schadegevallen zoals scheuren en waterinfiltraties. Deze brengen niet alleen een aantal technische vragen met zich mee over de toelaatbaarheid van dergelijke gebreken, maar ook over de wapeningshoeveelheden en de gemaakte materiaalkeuzes voor de voegen. Om hieromtrent duidelijkheid te scheppen, werd er hieraan recentelijk een onderzoek gewijd. In dit artikel gaat het WTCB dieper in op de uitvoering van de hernemingsvoegen en de krimpvoegen.

244 resultaten gevonden