Doorzoek volledige site
09 oktober 2010 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Duurzaam bouwen belangrijk onderdeel in uitgebreid seminarieprogramma Healthcare

De beurs Health-carte biedt zoals elk jaar een uitgebreid programma aan van seminaries over alle mogelijke aspecten in de zorgsector. Dit jaar staan er ook heel wat seminaries rond duurzame bouwtechnieken op het programma.

De beurs Health-carte biedt zoals elk jaar een uitgebreid programma aan van seminaries over alle mogelijke aspecten in de zorgsector. Dit jaar staan er ook heel wat seminaries rond duurzame bouwtechnieken op het programma.
 

Het volledige programma kan u hier  bekijken. U kunt de seminaries gratis bijwonen als u vooraf hebt gereserveerd. Nuttig om weten:
de meeste lezingen worden door de overheid erkend als opleidingssessies waarvoor officiële bijscholingsattesten worden uitgereikt.

Uit het volledige programma selecteerden wij hieronder de seminaries die te maken hebben met bouw en architectuur. Dit jaar staan er ook heel wat seminaries op het programma rond duurzaam bouwen. Hiervoor werkte beursorganisator Probis samen met redactiebureau Palindroom.
De nummers in het overzicht verwijzen naar de nummers op de website van Healthcare.


 

5 Zorgende Architectuur / Architecturale Zorg
Peter Swinnen
Vlaamse Bouwmeester, Architect 51N4E
Woensdag 13 oktober, 10.30 u. - 11.30 u.


De zorgsector is bij uitstek geschikt om de stad van de toekomst mee te helpen vorm te geven. In het verleden stond zorginfrastructuur al te vaak synoniem voor een architectuur die niet echt in het stedelijk weefsel paste, laat staan het stedelijk weefsel mee vorm gaf. In deze uiteenzetting wordt er aan de hand van concrete voorbeelden getoond wat de toekomst van de zorgsector kan zijn, van de schaal van een kamer tot de schaal van een buurt. De stad van morgen zal een zorgende stad zijn of niet.

23 Kritiek(e) pad(en) bij de bouw van een WZC: op weg van idee naar realisatie, een getuigenis.
Rosanna Pascariello
Secretaris OCMW Sint-Truiden
Donderdag 14 oktober, 10.30 u. - 11.30 u.

Het OCMW van Sint-Truiden plant de vernieuwing van de infrastructuur van het bestaande WZC ''t Meiland. Met het oog op het vrijwaren van de verdere erkenning en het effectief bekomen van de aangevraagde VIPA-subsidiëring ligt er een strak tijdschema voor. De bedoeling van dit seminarie is het kritiek pad van een dergelijk (bouw)project te schetsen. Het is een praktijkgetuigenis van de weg die werd/wordt afgelegd van idee en visie tot (de tijdige) realisatie van een bovendien duurzaam, financieel haalbaar en kwalitatief hoogstaand project . Belangrijke aspecten, waarbij wordt stilgestaan, zijn o.m. visie, projectdefiniëring, (interne) communicatie en draagvlak, budget, besluitvorming, fasering en traject- en projectbewaking.

27 Bouwen aan een nieuw ziekenhuis: aankooptraject en logistieke organisatie
Lieven Deproost
Manager aankoop en logistiek AZ Groeninge Kortrijk
Donderdag 14 oktober, 10.30 u. - 11.30 u.

AZ Groeninge Kortrijk nam in het voorjaar het eerste gedeelte van het nieuwe ziekenhuis in gebruik. Hierbij werden één van de 4 bestaande campussen, samen met enkele strategische diensten van andere campussen, integraal overgebracht naar de nieuwe site. De opbouw, fysieke invulling en logistieke organisatie van een dergelijk project is een heuse vertaalslag van abstracte ideeën naar minuscule detailuitwerking. Hoe pak je dit op vlak van aankoop en logistiek praktisch aan, wie zijn de betrokken partijen en waar moet je rekening mee houden, hoe hou je het proces onder controle en wat zijn de risico''s, wat zijn de opportuniteiten en de valkuilen... Een verslag vanop de eerste rij van deze unieke gebeurtenis.

30 Best Praktijken uit het buitenland bij het ontwikkelen en bouwen van woon-zorgoplossingen voor senioren
Jean-Christophe Vanderhaegen
Directeur-Generaal Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad
Vice-voorzitter van de European Association of Homes and Services for the Ageing
Donderdag 14 oktober, 11.45 u. - 12.45 u.

Men moet aan de verleiding weerstaan om België en zijn talrijke samenstellende delen te beschouwen als een slechte leerling in de Europese klas: tal van in ons land genomen initiatieven kunnen beschouwd worden als goede praktijken. Toch zijn er landen zoals Finland of Noorwegen die meer werk maken van het probleem van de demografische veroudering, en deze ook toepassen in de bouwconcepten voor senioren. Sommige van deze projecten kunnen als inspiratiebron voor onze eigen woon- en zorgoplossingen dienen. In deze workshop krijgt u concrete voorbeelden uiteengezet, gaande van de individuele appartementen waar men zolang mogelijk thuis kan verblijven tot de aangepaste centra voor mensen met dementie. In 2005 schreef Jean-Christophe Vanderhaegen de referentiestudie "De demografische veroudering en de nieuwe huisvestingsvormen voor bejaarden".

34 Een comfortabel, gezond en betaalbaar klimaat in de zorgsector
Dr. Ir. Ivan Pollet
Research & Development manager RENSON
Ventilation & Sunprotection
Donderdag 14 oktober, 11.45 u. - 12.45 u.

Welke zijn de specifieke comfortnoden binnen de zorgsector? Het aanreiken van oplossingen om slechte luchtkwaliteit, geluidshinder, te veel daglicht, warmte en tochthinder te voorkomen. Het aanbod van betaalbare en onderhoudsvriendelijke ventilatie en zonweringtechnieken & uitwerking van maatregelenpakketten voor een laag e-peil.

38 Warmtekrachtkoppeling (WKK) het duurzame ei van Columbus voor de zorgsector?
Tine Stevens
Technisch wetenschappelijk medewerker Cogen Vlaanderen
Wouter Dossche
Consultant Engergy Ingenium

Donderdag 14 oktober, 13.00 u. - 14.00 u.

Waarom apart energie en warmte opwekken als het ook samen kan? Dat vormt de succesformule van warmtekrachtkoppeling (WKK). Dankzij een gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit wordt de brandstof veel beter benut waardoor een fikse energiebesparing gerealiseerd kan worden. Ook in de zorgsector winnen WKK-installaties sterk aan populariteit. Mogen we ons binnenkort aan een sterke doorbraak verwachten en onder welke voorwaarden is een WKK-installatie al dan niet interessant voor een zorginstelling? Op deze vragen krijgt u tijdens dit seminarie een gefundeerd en duidelijk antwoord. Eerst zal Tine Steven van Cogen Vlaanderen de algemene principes van WKK in de zorgsector toelichten en nadien zal Bruno Van Quathem van VK Engineering een concrete case uit de zorgsector toelichten.

39 Sikkens HealthCare, een totale projectaanpak voor uw schilderproject
Patrick Daems
Technical Support Manager Akzo Nobel
Donderdag 14 oktober, 13.00 u. - 14.00 u.

Als specialist in de decoratieve verven heeft Sikkens een gamma producten geselecteerd en ontwikkeld dat voldoet aan de specifieke behoeften van de gezondheidssector. Alpha SanoProtex, een binnenmuurverf die ervoor zorgt dat bacteriën zich niet meer kunnen vermenigvuldigen, is de nieuwste ontwikkeling binnen dat assortiment. Vanuit onze technische en decoratieve knowhow creëren we een totale projectaanpak, genaamd "SCAN", die aan alle eisen van de medische sector voldoet.
 
41 Éclairage durable et relighting dans le secteur des soins
Arnaud Deneyer
Laboratoire Lumière et Bâtiment CSTC
Ingrid Van Steenbergen
ODID

Jeudi 14 octobre, 14.15 h. - 15.15 h.

On sous-estime fortement la consommation induite par l''éclairage au sein du secteur des soins. Grâce à un plan d''éclairage intelligent, on peut économiser beaucoup sur la facture d''énergie. Dans les bâtiments existants, le relighting est dans la plupart des cas tout sauf un luxe superflu. Au cours de ce séminaire, Arnaud Deneyer du CSTC nous donnera des conseils généraux sur l''éclairage durable dans les institutions de soins et Ingrid Van Steenbergen d''ODID nous présentera un projet concret de relighting.

 
47 La cogénération ou production combinée de chaleur et d''électricité (PCCE) : la solution durable pour le secteur des soins ?
Yves Lebbe
PCCE faciliteur Bruxelles IBGEBIM
Steven De Vroede
Project manager Van Parijs - Maes
Benjamin Devis
Sales engineer Van Parijs - Maes

Pourquoi créer de l''électricité et de la chaleur séparément quand on peut le faire en même temps ? Telle est la formule à succès de la production combinée de chaleur et d''électricité (PCCE). Grâce à une génération simultanée de chaleur et d''électricité, le combustible est beaucoup mieux utilisé, ce qui permet de réaliser une importante économie d''énergie. Les installations de cogénération gagnent également grandement en popularité dans le secteur des soins. Assisterons-nous bientôt à une grosse percée de ce système ? Et dans quelles conditions une installation de cogénération est-elle intéressante pour une institution de soins ? Ces questions trouveront une réponse claire et fondée lors de ce séminaire.

 
50 Duurzame verlichting en relighting in de zorgsector
Catherine Lootens
Projectmedewerker Groen Licht Vlaanderen
Guy Geens
Zaakvoerder Ecoworxx

Donderdag 14 oktober, 15.30 u. - 16.30 u.

Verlichting is een sterk onderschatte verbruiker in de zorgsector. Dankzij een intelligent verlichtingsplan kan men fors besparen op de energiefactuur. In bestaande gebouwen is relighting in de meeste gevallen allesbehalve een overbodige luxe. In dit seminarie zal Catherine Lootens van Groen Licht Vlaanderen algemene tips geven rond duurzame verlichting in zorginstellingen en nadien zal Guy Geens van Ecoworxx een case study brengen van een concreet relightingproject.

51 En wat kan gestuurde zonwering voor u en uw patiënt betekenen ?
Karen Van den Berghe
Business Development Manager Somfy
Donderdag 14 oktober, 15.30 u. - 16.30 u.

Verblinding tegengaan
Zon weren in zomermaanden
Zon toelaten in tussenseizoenen en wintermaanden
Besparing op koeling en verwarming
Centraal en zonaal beheer van zonweringen

58 De organisatie en infrastructuur van een WZC: de kip en het ei?
Marc Staes
Secretaris OCMW Sint-Katelijne-Waver
Vrijdag 15 oktober, 11.45 u. - 12.45 u.

Het OCMW van Sint-Katelijne-Waver plant de verdere uitbouw en diversifiëring van zijn aanbod aan ouderenvoorzieningen. Concreet is het de bedoeling om het huidige Sint-Elisabethrusthuis uit te bouwen tot een modern woon- en zorgcentrum met een regulier woonzorgaanbod (92 woongelegenheden) en een centrum voor kortverblijf (3 woongelegenheden). Voor de herbestemming van het bestaande gebouw wordt gedacht aan een lokaal dienstencentrum en serviceflats. Deze plannen dienen gerealiseerd te worden binnen een strak budgettair kader.
In dit seminarie wordt toegelicht op welke wijze de nieuwe organisatie binnen deze context is uitgetekend en hoe ze is vertaald in een concept voor de nieuwe infrastructuur. Elementen die aan bod komen zijn o.m. evaluatie van de bestaande dienstverlening en werking, visie op leven, wonen en zorg, het nieuwe organisatiemodel, het traject/proces, de interne en externe communicatie, de conceptontwikkeling m.b.t de infrastructuur en de besluitvorming. Tenslotte wordt ook aangegeven hoe en op welke vlakken al is gestart met de implementatie van de nieuwe organisatie.

65 Op zoek naar de meest duurzame bouwwijze voor de zorgsector
Marlies Van Holm
Unit Transition Energy and Environment VITO
Margo Annemans
Innovatieteam OSAR

Vrijdag 15 oktober, 13.00 u. - 14.00 u.

Wat is de meest duurzame bouwwijze voor de zorgsector? In opdracht van architectenbureau OSAR voerde VITO een grootscheepse levenscyclusanalyse uit van een aantal scenario''s voor bouwen in de zorgsector . Duurzaamheid is een veel omvattend begrip en daarom hield VITO rekening met werkelijk alle milieu-impacten gerelateerd aan de bouw van een rusthuis van "wieg tot graf". Op deze duopresentatie lichten Margo Annemans van OSAR en Marlies Van Holm van VITO alvast een tip van de sluier van deze wetenschappelijke studie.

66 PPS in de zorgsector: hoe maak je de "juiste" strategische keuzes op lange termijn?
Stijn Knaepen
Juridisch en strategisch consultant bvba Lorianne
Vrijdag 15 oktober, 14.15 u. - 15.15 u.

PPS (publiek private samenwerking) krijgt vandaag meer en meer haar vaste plaats in de publieke vastgoedontwikkeling.
Of één of andere pps formule ook werkelijk opportuniteiten met zich meebrengt in functie van de realisatie en exploitatie van het publieke zorgvastgoed (rusthuizen, serviceflats, ziekenhuizen, OCMW''s, dienstencentra, ...) veronderstelt evenwel steeds een doorgedreven denkoefening waarbij tal van aspecten ''op maat van het project'' in overweging moeten worden genomen. Een correcte inschatting van de wisselwerking tussen financiële, juridische, maatschappelijke en zorgstrategische overwegingen staat hierbij centraal. De spreker beoogt een aantal inzichten te verschaffen in de werking van vastgoedontwikkeling middels pps en de mogelijke positieve én negatieve implicaties hiervan op de organisatie en verdere ontwikkeling van het zorgaanbod ''op lange termijn''.
Uitgangspunt hierbij is dat de keuze voor een welbepaalde PPS formule steeds dient ingegeven te zijn door motieven die niet enkel aansluiten bij het zorgbeleid van de betrokken overheid, doch tevens als motor kunnen fungeren om de gewenste beleidsvisie te consolideren in het vastgoed-patrimonium en -beheer op lange termijn.
Aan de hand van een uiterst kritische analyse van diverse PPS formules op grond van een ruime PPS praktijkervaring op het terrein, beoogt de spreker aan te geven dat PPS een interessante formule ''kan'' zijn voor welbepaalde projecten in welbepaalde omstandigheden.

70 Duurzame bouwen in de zorgsector voor dummies én professionals
Nikolaas Boucquey
Ingenium
Vrijdag 15 oktober, 14.15 u. - 15.15 u.

Aan mogelijkheden om in een zorginstelling te besparen op het energieverbruik geen gebrek: warmtekrachtkoppeling, BEO-velden, warmtepompen, biomassa, betonkernactivering, pv-panelen, zonneboilers, relighting,...
Met welke systemen kan men echter de grootste winsten boeken in zorginstellingen en welke investeringen zijn voor deze sector minder relevant?
Nikolaas Boucquey van studiebureau Ingenium geeft in deze lezing een antwoord op deze vragen.


75 Techniques de construction durables dans le secteur des soins pour les nuls et les professionnels
Kurt Corvers
Studiebureau Boydens
Vendredi 15 octobre, 15.30 h. - 16.30 h.

 

Il existe des tas de possibilités de réaliser des économies sur la consommation d'énergie dans une institution de soins : cogénération, champs SEF (Stockage d'Energie au trou de Forage), pompes à chaleur, biomasse, activation du noyau du béton, panneaux photovoltaïques, boilers solaires, relighting, ...
Mais quels sont les systèmes les plus avantageux pour les institutions de soins et quels sont les investissements les moins pertinents pour ce secteur ?
Kurt Corvers du bureau d'études R. Boydens nous donnera une réponse à ces questions lors de cet exposé.