Doorzoek volledige site
30 augustus 2012 | ROXANE HEEREN

Indieningstermijn zorginnovatiewedstrijd I²C verlengd

De voorbije jaren hebben al meer dan honderd vernieuwende ideeën dankzij de innovatiewedstrijd I²C de aandacht gekregen die ze verdienen, zowel binnen de zorgsector als bij het grote publiek. Dit jaar wordt in het kader van de beurs HealthCare 2012 de vijfde editie van deze wedstrijd georganiseerd. Hebt u ook een origineel idee bedacht voor de zorgsector? Nog tot en met 7 september kan u zich kandidaat stellen voor één van de fel begeerde I²C-awards.
Een wasbrug voor rolstoelen, een sorteerbox voor medicamenten, een intelligente matrashoes met ingebouwde sensoren, een infuuswandelstok. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de meer dan honderd vernieuwende ideeën die dankzij de innovatiewedstrijd I²C niet alleen binnen de sector maar ook bij het grote publiek de aandacht gekregen hebben die ze verdienen. Dit jaar wordt in het kader van de beurs HealthCare 2012 de vijfde editie van deze wedstrijd georganiseerd. Hebt u ook een origineel idee bedacht voor de zorgsector? Nog tot en met 7 september kan u zich kandidaat stellen voor één van de fel begeerde I²C-awards.Innovatie beloond

Innovatie in de zorgsector is meer dan ooit een must om het hoofd te bieden aan de toenemende vergrijzing en de talrijke uitdagingen die dit met zich meebrengt. Om deze innovatie aan te scherpen en te stimuleren, pakt beursorganisator Probis in het kader van de beurs HealthCare nu al voor de vijfde keer uit met de zorginnovatieprijs Innovation to Care of kortweg I²C. Deze wedstrijd zal de beste en origineelste ideeën bekronen die het comfort, de leefbaarheid of de duurzaamheid van een zorginstelling verbeteren.

Zorg- en bouwconcepten zitten in een wervelende beweging van vernieuwing en onderzoek. De beste ideeën, experimenten en toepassingen komen hierbij vaak vanuit het werkveld zelf of ontstaan op de tafel van gedreven architecten of adviseurs. De zorginnovatieprijs I²C speelt hierop in en wil iedereen uit de zorgsector laten delen in de alom aanwezige creativiteit. Voor de organisatie van deze wedstrijd werkt Probis nauw samen met de Bond van Vlaamse Architecten, ORI (de Overkoepelende Organisatie van Raadgevende Ingenieurs), met Redactiebureau Palindroom en met verschillende mediapartners die de nodige ruchtbaarheid zullen geven aan de wedstrijd en aan de verfrissende ideeën.


Kandidaturen

De wedstrijd staat open voor iedereen: (interieur)architecten, ingenieurs, aannemers, het personeel en de beheerders van een zorginstelling die een innovatie ingevoerd hebben of een idee uitgewerkt hebben dat klaar is om geïmplementeerd te worden of een frisse oplossing hebben bedacht voor een dagelijks probleem.

Alle innovatieve ideeën die het comfort, de leefbaarheid of de duurzaamheid van een zorginstelling ten goede komen en die rechtstreeks te maken hebben met de bouw, de inrichting en de uitrusting van een zorginstelling (ziekenhuizen, ouderen- en gehandicapteninstellingen, psychiatrische instellingen,…) komen in aanmerking.

De I²C-inzendingen worden onderverdeeld in drie categorieën. I²C Concept focust op vernieuwende ontwerpen van zorginstellingen. Het gaat hierbij dus om totaalconcepten die in hun geheel het comfort, de sfeer, de huiselijkheid en de duurzaamheid van de ruimte ten goede komen. Voor I²C Tools gaan de organisatoren op zoek naar specifieke hulpmiddelen of vondsten die het verblijf van de bewoners of het werk van het personeel vergemakkelijken. Ten slotte is er I²C Industry. Deze categorie staat open voor innovaties van bedrijven. Voor elke categorie wordt er een publieksprijs en een prijs van de vakjury uitgereikt.

Meer informatie en een inschrijvingsformulier vindt u op www.i2c.be.