Doorzoek volledige site
20 augustus 2012

10e Open Academy over Wonen zonder zorg(en)

Het thema voor de tiende lezing- en studienamiddag Open Academy van BURO II & ARCHI+I luidt Wonen zonder zorg(en) - Nieuwe woonvormen voor ouderen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel deed, in samenwerking met de dienst Senioren van de Stad Brussel, een onderzoek naar de voor- en nadelen van verschillende woonvormen voor ouderen en goot ze in een publicatie: er zijn immers heel wat gradaties op het continuüm individueel wonen - wonen in een woonzorgcentrum. Deze Open Academy vindt plaats op 1 oktober in de Markten in Brussel.
Het thema voor de tiende lezing- en studienamiddag Open Academy van BURO II & ARCHI+I luidt Wonen zonder zorg(en) - Nieuwe woonvormen voor ouderen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel deed, in samenwerking met de dienst Senioren van de Stad Brussel, een onderzoek naar de voor- en nadelen van verschillende woonvormen voor ouderen en goot ze in een publicatie: er zijn immers heel wat gradaties op het continuüm individueel wonen - wonen in een woonzorgcentrum. Deze Open Academy vindt plaats op 1 oktober in de Markten in Brussel.
BURO II & ARCHI+I organiseert elk kwartaal  ‘Open Academy’, een open platform voor wie geïnteresseerd is in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke gevolgen voor de woon- en leefomgeving. Het doel van de Open Academy is een debat te activeren, dat vertrekt vanuit hedendaagse maatschappelijke evoluties. De Open Academy wil onderliggende structuren en processen belichten, samen met hun ruimtelijke consequenties. Dit vormt de basis voor het herdenken en het actualiseren van de huidige architecturale en stedenbouwkundige praktijk.

BURO II & ARCHI+I publiceerde in het najaar Alert 3 met als thema ‘zorgwonen of woonzorg’. Dit nummer had als doel het maatschappelijk debat aan te wakkeren: hoe kunnen we als ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen, ingenieurs en zorgverleners bijdragen tot en een constructief antwoord geven op de hedendaagse woonzorgvragen? Beide organisaties sloegen de handen in elkaar om onder de vorm van een studienamiddag bruggen te slaan tussen de zorgsector, de architecten- en bouwwereld.

Zullen we met z’n allen anders moeten gaan wonen? Waarom blijven initiatieven als cohousing slechts alternatieven? Wordt levenskwaliteit niet enkel bepaald door de bouwkost, maar ook door de leefkost en zorgkost? Hoe moeten architecten en investeerders anders gaan bouwen in de toekomst? In workshops wordt op zoek gegaan naar randvoorwaarden en antwoorden op deze vragen.
 

Praktische info

Maandag 1 oktober 2012,
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
 
Ontvangst om 13u30
Welkom om 14u
Situering van het onderzoek en voorstelling van de publicatie
Workshops
Receptie om 17u

De voertaal van deze conferentie is het Nederlands. De workshops worden begeleid door Herman Jult, architect-stedenbouwkundige bij BURO II & ARCHI+I.
 
De lezing is gratis, inschrijving is verplicht. Bevestig uw inschrijving via mail aan open.academy@b2ai.com of telefonisch bij Nele Depoorter op 09/210 17 10 voor 25 september 2012.

Meer info: www.woonzorgbrussel.be; www.b2ai.com
 

GERELATEERDE DOSSIERS